Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

På en julfest 2009 hävdade Lars Hedegaard att "muslimer våldtar sina egna barn". Han gjorde flera liknande uttalanden. Han påstod även att det inte är möjligt att lita på en muslim. Uttalandena spelades in och publicerades på en antimuslimsk blogg.

Hedegaard friades från sina uttalanden av tingsrätten. Domen överklagades och i hovrätten fälldes Hedegaard för brott mot "rasismeparagrafen". Både domstolar menade att uttalandena i sig var förhånande och nedvärderande. Det som skilde domstolarna åt och som var avgörande för om Hedegaard skulle straffas eller inte handlade om ifall Hedegaard var medveten om att hans uttalanden skulle spridas. Tingsrätten menade att det inte var hans intention att de nedsättande kommentarerna om muslimer skulle spridas. Hovrätten fastlog att Hedegaard var medveten om att uttalandena spelades in för att publiceras.

På fredagen beslutade Högsta domstolen i Danmark att gå på tingsrättens linje och friade Hedegaard.

Lars Hedegaard bildade det danska Tryckfrihetssällskapet 2004 efter att han inte fått medlemskap i den danska PEN-klubben på grund sin bok "I krigets hus – Islams kolonisering av väst." PEN motiverade beslutet med att deras stadgar inte tillåter uppmuntran till rasism. När det svenska Tryckfrihetssällskapet hade sitt öppningsmöte i januari var Hedegaard en av talarna.