Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Idag inleds en fredsforskningskonferens arrangerad av Institutionen för globala studier på Göteborgs Universitet. När det kom till konferensanordnarnas kännedom att Johan Galtung, som är en förgrundsgestalt inom freds- och konfliktforskningen, gjort en rad antisemitiska utspel petades han som huvudtalare på konferensen.

– Vi tyckte att de uttalandena som Galtung har gjort är djupt problematiska. Det är tre huvudspår vi har reagerat på. Hans antydan att Utøya hade en koppling till Israel. Det andra är uttalanden om Sions vises protokoll och det tredje är uttalanden om judisk kontroll över internationella medier. Den typen av uttalanden kan ses som en del av en antisemitisk diskurs, säger Helena Lindholm Schulz.

Helena Lindholm Schulz är professor i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs Universitet och huvudansvarig för avbokningen av Galtung.

Beslutet att avboka Johan Galtung togs dock gemensamt av konferensanordnarna samt professorerna och forskarna vid institutionen, uppger Schulz.

Johan Galtung har tidigare uppmärksammats för sina uttalanden. Under en föreläsning på Universitetet i Oslo i oktober 2011 med titeln "Tio teser om 22 juli" riktade Galtung in sig på Anders Behring Breiviks koppling till Frimurarna. Enligt Galtung har frimurarna "en klar judisk förankring" och står för en "judiskpåverkad kristendom". Under samma föreläsning tipsade han åhörarna om konspirationsteoretikern Erik Rudstrøms "Frimureriet och de dolda makteliterna" - en bok som vilar på det ökända antisemitiska falsariet Sions vises protokoll. Budskapet i boken är att judarna styr världen med hjälp av frimureriet.

När Galtung i en text i på norska human etiska förbundets nättidning humanist.no, i april, i en replik skulle bemöta en artikel som belyste hans antisemitiska uttalanden inledde han med att referera till en text av den amerikanske nazisten William Pierce. Texten handlar om att judarna styr världens medier och korrumperar USA med värderingar som står i opposition till "vårt folks intresse". En rad konspirationsteoretiker har efter terrordåden i Oslo och på Utøya spridit budskapet att dessa var ett verk av Israels underrättelsetjänst eller att de framför allt motiverades av "sionism". I sitt inlägg på humanist.no försvarade Galtung konspirationsteorierna.

Galtungs egen organisation Transcend har i flera års tid på sin hemsida publicerat texter av antisemiten Gilad Atzmon. I en text från 2009 på Transcend ifrågasatte Atzmon Förintelsen. Kort efter Breiviks terrordåd lanserade Atzmon en konspirationsteori med budskapet att Breivik "dödade för den judiska statens räkning".

Ordföranden för Svenska kommittén mot antisemitism Willy Silberstein välkomnar Göteborgs Universitets beslut att inte låta Johan Galtung delta på fredsforskningskonferensen.

– Det är glädjande att den akademiska världen reagerar på Galtungs antisemitism och att det får konsekvenser. Jag är också positiv till debatten som uppstått om hans åsikter, säger Willy Silberstein till Expo.se.

Expo.se har förgäves sökt Johan Galtung för en kommentar.