Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Att ett parti som säger sig bekämpa kriminalitet har en rad kvinnomisshandlare, hembrännare och rånare bland kandidaterna tyder på en häpnadsväckande dubbelmoral. Att ett parti som säger sig företräda de skötsamma svenskarna har en förbluffande stor mängd skuldsatta är ett tecken på att partiet har svårt att leva upp till sin självbild. Att partiet som säger sig stå för demokratiska ideal har kandidater som tipsar om våldsförhärligande rasistisk litteratur på nätet och har aktivister som går i nazistiska demonstrationer, visar ännu en gång att partiet har svårt att dra gränsen mot nazismen. Sverigedemokraterna må ha skulder, kriminella kandidater och svårt att hålla rågången mot den nazistiska rörelsen. Men grunden till att Expo granskar partiet och anledningen till att varje demokratiskt sinnad människa bör oroa sig för partiets ökade stöd är en helt annan.

Vill ha ett homogent Sverige Bakom partiets krav på fler poliser, en återupprättelse för kärnfamiljen och begränsad invandring finns en vision om ett annat Sverige. Sverigedemokraterna ska givetvis ställas till svars för partiets dubbelmoral och skandaler, som vilket parti som helst. Men för att förstå varför partiet är ett hot mot samhällets demokratiska grundvärderingar måste man gräva djupare.

Sverigedemokraterna grundar sin ideologi på en 1800-talsnationalism och en pervers tolkning av folkhemstanken. Partiet kämpar för att återskapa ett utopiskt Sverige som aldrig har funnits. Enligt Sverigedemokraterna var det svunna Sverige ett tryggt, lugnt och lyckligt land. Den främsta anledningen till detta var att det svenska folket var "homogent". Enligt Sverigedemokraterna är den homogeniteten på väg att urholkas på grund av invandringen.

Ett parti för svenskar I Sverigedemokraternas Sverige krävs alltså att alla är "svenskar", eller som partiet själva skriver i sitt principprogram: "Den viktigaste faktorn i ett tryggt, harmoniskt och solidariskt samhälle är den gemensamma identiteten, vilket i sin tur förutsätter en hög grad av etnisk och kulturell likhet bland befolkningen." För Sverigedemokraterna räcker det inte med ett medborgarskap för att räknas som svensk. För att räknas som svensk kräver partiet att man ska anpassa sig till "svenska normer och värderingar". Samtidigt har partiledaren själv svårt att definiera denna "svenskhet".

När partiet på detta sätt förklarar att de vill skapa ett Sverige "där svenskarnas intressen sätts i främsta rummet" råder det ingen tvekan om att Sverigedemokraternas politik inte bara delar upp "svenskar" och "invandrare". De visar dessutom att de eftersträvar att behandla dessa grupper olika.

Kommer inte undan rasismen Sverigedemokraterna kan bortförklara sina kandidaters skulder, kopplingar till vit makt-rörelsen och kriminalitet med att det är ungdomssynder eller olyckliga omständigheter – som de alltid gjort. Att partiets politik bygger på en framtidsvision präglad av rasism kan de dock aldrig komma undan med.

Ämnen i artikeln