Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Liberty Lobby

USA:s viktigaste högerextrema propagandanätverk grundades 1955 av mångmiljonären Willis Carto. Liberty Lobby sprider rasistiska och antisemitiska konspirationsteorier under täckmantel av »patriotism«.

I nätverket ingår Populist Party med Carto som chefsideolog, det rasistiska bokförlaget Noontide Press som är världens största utgivare av rasistisk litteratur, veckotidningen Spotlight med en upplaga på cirka 100 000 exemplar, och Radio Free America – en pratshow som syndikeras till drygt 300 radiostationer i USA. Willis Carto är också grundare av Institute for Historical Review och en nyckelfigur inom nazistisk historierevisionism.

Populist Party

Ett rasistiskt parti som skapades 1984 av förre Ku Klux Klan-ledaren Robert Weems och ägnar sig år att slussa fram kandidater i främst delstatsval. Dess mest framgångsrike kandidat är David Duke, en före detta ledare för KKK som vann en plats i Louisianas delstatskongress för republikanerna.

1994 splittrades partiet i två fraktioner; den ena leds av Willis Carto och den andra av Don Walsall. Den senare ger ut tidningen The Populist Observer.

Ku Klux Klan

Den äldsta av USA:s rasistiska organisationer hade flera miljoner anhängare på 1920-talet, men har förlorat dramatiskt i betydelse sedan andra världskriget. På 1980-talet uppskattades medlemsantalet till knappt 5 000.

På senare år har ett generationsskifte ägt rum. En yngre, mediamedveten aktivistkader försöker skapa en respektabel och mindre våldsam image. Politiska bedömare som bevakar klanen tror att nytänkandet kan ge ett uppsving under de närmaste åren. Idag är klanen splittrad i en rad fraktioner. Den viktigaste är Knights of the Ku Klux Klan i Harrison, Arkansas, som leds av Thom Robb.

Aryan Nations

Den mest fanatiska av USA:s antisemitiska grupper utgör motorn i den så kallade kristna identitetsrörelsen, som vill skapa en självständig »arisk« stat. Rörelsen leds av den åldrande rasisten »pastor« Richard Butler och fungerar i praktiken som paraplyorganisation för en rad KKK-fraktioner och nazistiska grupper. Högkvarteret finns i Hayden Lake, Idaho, där en årlig »världskongress« hålls för nazister från USA, Kanada och Europa. Aryan Nations propagerar öppet för terroristverksamhet och gerillakrigföring mot den amerikanska regeringen. Har varit en viktig inspirationskälla för delar av Storms Nätverk i Sverige.

Phineas Priesthood

En hemlig rörelse med anknytning till Aryan Nations som har tagit sitt namn efter Phineaslegenden i Bibeln. Mycket lite är känt om »prästerna«, som allmänt tros vara arvtagare till terroristgruppen The Order. Organisationen blev känd först 1991.

White Aryan Resistance

Vit makt-organisation baserad i San Diego, Kalifornien, som leds av förre KKK-ledaren Tom Metzger. Svenska VAM lånade sitt namn från WAR. Metzger är känd för sitt halvtimmesprogram Race and Reason, som har sänts på lokala tv-stationer i tio delstater.

WAR har delvis anslutit sig till den europeiska så kallade tredje positionen, som förkastar både kapitalism och kommunism, och påstår sig representera den vita arbetarklassens intressen. Lockade en hel del skinheads under 1980-talet

Christian Patriots
En löst sammansatt rörelse som står Aryan Nations nära och kämpar för att förvandla usa till en »kristen republik« (i motsats till en demokrati) där endast kristna egendomsägare ska ha rösträtt. Antisemitiska konspirationsteorier spelar en viktig roll i rörelsens ideologi. En framträdande kristen patriot är Idahomilisens ledare Bo Gritz.

National Alliance.

Hierarkisk naziorganisation av mer traditionellt slag med högkvarter i Virginia. Ledare är William Pierce, författare till bland annat terroristbibeln Turner Diaries.

NA, som periodvis haft nära kontakter med Aryan Nations, förespråkar en våldsam form av nationalsocialism och kräver utrotning av icke-arier. Organisationens inflytande har ökat på senare år, i synnerhet bland skinheads, och na rekryterar medlemmar i även Kanada och England. Delvis en förlaga till den svenska Nationella Alliansen som bildades ifjol.

NSDAP/AO
Förkortningen står för Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei och gör anspråk på att vara arvtagare till Hitlers parti med samma namn. Tillägget AO ska utläsas Auslands- und Aufbauorganisation.

Partiet leds av tyskättlingen Gerhard Lauck i Lincoln, Nebraska, som nu sitter häktad i Tyskland för sin verksamhet. I USA är NSDAP/AO närmast obefintligt; verksamheten är huvudsakligen inriktad på Europa och Tyskland, där Lauck är en av de största producenterna av illegal nazistisk propaganda. nsdap/ao publicerar material på mer än tio språk inklusive ryska och svenska. Svensk kontakt har varit Lars-Göran Hedengård och Malmöfraktionen av Sveriges Nationella Förbund.

Ämnen i artikeln