Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det är värt att notera att Sverigedemokraterna inte protesterar mot att en flicka har blivit våldtagen, utan mot att en svensk flicka blivit våldtagen av ett gäng invandrarpojkar i 15-16-års-åldern. De menar att våldtäkten är ett resultat av det mångkulturella samhället.

I en text på Sverigedemokraternas hemsida kräver Anders Steen, representant för SD i kommunfullmäktige i Haninge, att de tonåriga våldtäktsmännen »omedelbart ska förpassas till det land de kommer ifrån«.

Kravet är förenat med ett antal problem. Ungdomarna kommer nämligen från Sverige. De är födda och uppvuxna i Sverige. De har svenskt medborgarskap. De är svenskar – ingenting annat. Att förpassa dem »till det land de kommer från« betyder i detta fall alltså att förpassa dem till Sverige.

De är förvisso en skam för svenska ung-domar. Precis som, för att citera Kurdo Baksi, några kurdiska farbröder som begick ett »hedersmord« på en 19-årig flicka nyligen är en skam för Kurdistan. Men de ska bli föremål för svensk rättvisa – inte för en Sverigedemokratisk lynchmobb.

Fullmäktigeledamoten Anders Steen är också en skam för Sverige. Han utnyttjar en brutal våldtäkt för att i helt egna syften kunna bedriva rasistisk propaganda.

När Anders Steen kräver att »de ska förpassas till det land de kommer från« menar han att de ska »förpassas till det land varifrån deras föräldrar eller möjligen farföräldrar kommer«. Det han därmed egentligen säger är att invandrare på grund av sin kulturella bakgrund är ovanligt benägna att begå gruppvåldtäkter; att det är en del av deras kulturarv.

Anders Steen tror nämligen att brutala gruppvåldtäkter av detta slag har något med invandring eller invandrares kulturella bak-grund att göra. Han påstår att den kvinnosyn som dessa tonåriga våldtäktsmän representerar är »inget som förekommit i Sverige innan den stora massinvandringen tog sin början«.

Det betyder att fullmäktigeledamoten inte har en blekaste aning om varför våld mot kvinnor förekommer – än mindre en aning om hur problemet ska åtgärdas.

Anders Steen har en enkel lösning; de som utför en sådan illgärning, skriver han, »har för alltid förverkat sin rätt att leva och bo i Sverige«. Det han egentligen skriver är att svenskar med mörkare hårfärg ska deporteras.

Steen gör i alla fall inte skillnad mellan könen på denna punkt. Han vill slänga ut invandrar-tjejer också. Han påstår nämligen att invandrartjejer försvarar gruppvåldtäkten genom att påstå att svenska tjejer får »skylla sig själva« eftersom det uppfattas som de bjuder ut sig.

Det är säkert sant att många invandrartjejer – liksom svenska tjejer – har behov av en femi-nistisk grundkurs, men det Anders Steen försöker slå i oss är att svenska flickor med invandrarbakgrund försvarar invandrarpojkars rätt att begå gruppvåldtäkter.

För några år sedan upprördes Sverige över en ovanligt rå gruppvåldtäkt mot en ung flicka på en campingplats i Norrbotten. Flickan var så brutalt misshandlad att hon svävade mellan liv och död under lång tid. Hon var svenska. Våldtäktsmännen var blonda och blåögda svenskar. Utom möjligen en tornedaling som hade finskt påbrå. Vart ska de utvisas?

Våldtäkter har inget med invandrarbakgrund att göra. Verkligheten är att vissa män begår våldsbrott mot kvinnor. De kan vara svenskar, finnar eller kineser. De kan vara kristna, muslimer eller judar. De kan stå till höger eller vänster på den politiska skalan.

Men det är bara sverigedemokrater som försöker göra rasism av kvinnomisshandel.

Stieg Larsson/Expo
© Expo 2000

Ämnen i artikeln