Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Hösten 2001 avslöjade Expo att 23 procent av styrelsemedlemmarna i SD mellan 1989 och 1998 var dömda för brott. Sedan dess har SD ihärdigt hävdat att detta var barnsjukdomar. Dåvarande riksdagsmannen Sten Andersson skrev i mars 2002:

"Varför granskar Expo inte SD under senare år i allmänhet och nuvarande styrelse i synnerhet? Svaret är, inget uppseendeväckande går att finna."

Sverigedemokraternas partiledare Mikael Jansson skrev i november 2001 under rubriken "Alla nya partier har barnsjukdomar": "Vi har gjort upp med vårt förflutna och har de senaste åren skött renhållningen mot extrema åsikter." En av partiets nya avdelningar visar en annan bild.

Kvinnomisshandlare

Gävleavdelningen har av någon orsak alltid haft många "barnsjukdomar". På 1990-talet gick SD-Gävle till val med en kommunlista vid ett enda tillfälle, 1994. På kommunlistan fanns tre personer, varav två var dömda vid flera tillfällen - sammanlagt var de dömda för 37 brott.
Andra namnet på listan är dömd tolv gånger, bland annat för misshandel, grov misshandel, olaga knivinnehav och narkotikabrott.
Efter valet 1994 säckade SD-Gävle ihop. Först på senare år har aktiviteterna åter kommit igång.
Den mest framträdande inom SD-Gävle är vice ordförande Roger Hedlund. Han har varit aktiv på såväl möten som i SD:s tidning. Efter partiets första maj- demonstration i Skutskär skrev han följande:

"Vi fick även chansen att visa allmänheten att vi inte är de hemska varelser som media påstår oss vara, utan att vi är vanliga svenskar."

Detta är Roger Hedlunds bild av sig själv och medlemmarna i SD. En dom från slutet av 2001 där han dömts tillsammans med den lokale ledaren för Nationalsocialistisk Front i Gävleborgs län ger en helt annan bild.

"Hedlund har den 31 december 2000 på Nygatan i Gävle misshandlat [offrets namn] genom att spruta tårgas på honom så att han åsamkats smärta. Därefter har, vid samma tillfälle och plats, Larsson [ledaren för NSF:s lokalavdelning i Gävleborg] misshandlat [offrets namn] genom att tilldela honom flera slag i ansiktet. Misshandeln har medfört smärta, ömhet och svullnad."

Vid samma tillfälle dömdes han för misshandel av en kvinna. Sedan tidigare är han dömd för stöld och häleri.

I gott sällskap

Den nye ordföranden Marcus Frisk är inte sämre. Han dömdes 2001 för en misshandel i Stockholm då han tog lagen i egna händer.
Efter att en bekant till Frisk utnyttjats sexuellt hämnades han tillsammans med sina vänner. Domen redogör för hur de maskerade sig och överföll mannen med träpåkar och järnrör.

"När [offrets namn] kommit tillräckligt nära har ynglingarna attackerat honom. Sättet att planera sammanträffandet, som närmast tyder på att [offrets namn] skulle lockas i en fälla på en undanskymd plats, ynglingarnas maskering och beväpning, som inte torde ha skett av en slump, och vad som därefter utspelade sig motsäger starkt deras påståenden att avsikten med mötet endast var att tala med [offrets namn]. Omständigheterna tyder istället med styrka [på] att avsikten varit att locka [offrets namn] till platsen för att misshandla honom."

Förutom ordföranden är även styrelseledamoten Kent Karlsson straffad för hot mot tjänsteman. Det innebär att halva styrelsen för Sverigedemokraternas Gävleavdelning 2003 är dömda för brott.

(Från Expo nr 2-2003)