Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

– Stämningen mot romer har tyvärr försämrats över hela Europa, därför kommer nog inte reaktionerna i Europa vara starka mot hur Sverige behandlar romer. Men Sveriges agerande är likafullt i min mening ett hyckleri, säger Thomas Hammarberg till Expo Idag.

Thomas Hammarberg har i årtionden varit i engagerad i mänskliga rättigheter. Redan på 60-talet engagerade han sig för romernas rättigheter. På 80-talet var han generalsekreterare i Amnesty International. Från 2006 till 2012 var han Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter. Hammarberg har även agerat som rådgivare i FN. Han är starkt kritisk mot hur Sverige hanterat fattiga romer som kommit till landet och oroas samtidigt över att en starkare fientlighet mot romer i Europa håller på att blossa upp.

– Läget har förvärrats efter den ekonomiska krisen. Den stämning som upparbetats och framväxten av extremistiska rörelser drabbar romer, som är måltavlor i Ungern, Tjeckien, Bulgarien, Slovakien och Rumänien. Det är de som kommer i kläm i den nuvarande atmosfären. Jag hade hoppats på att Sverige skulle sätta ett exempel här, att det går att hantera den här frågan.

Tillfälliga boplatser med romska migranter har rivits på flera håll i Sverige, bland annat i Högdalen och Helenelund i Stockholm. Men även på andra håll i landet, som Borås. Kommunerna har i samband med vräkningarna ofta erbjudit migranter en bussresa till hemländerna. Thomas Hammarberg vänder sig mot behandlingen.

– Kommunerna vill inte göra någonting för att visa att de förstår situationen. Inte ens sätta ut en toalett. De vill inte heller ordna fler platser på natthärbärgen. Ingenting görs för att förbättra det dagliga livet. Argumentet som ofta framförs går ut på att förbättringar kan göra så att fler kommer, vilket politikerna inte vill. Eller att trycket minskar på Rumänien att göra något åt situationen där. Det är oacceptabla argument, säger Hammarberg.

– Ett mycket mer effektivt sätt att påverka Rumänien skulle vara att mobilisera EU till att göra något meningsfyllt och samtidigt göra åtminstone ett minimum för de som är i Sverige, så att de här människorna inte far för illa, fortsätter han.

2010 fick Frankrike massiv kritik, efter att 20 000 rumänska romer deporterats och boplatser revs. EU-kommisionen hotade att dra Frankrike inför domstol. Frankrike gick efter kritiken med på att ändra sin lagstiftning för att garantera alla EU-medborgares rättigheter. Men 2012 hamnade landet i fokus igen när romer återigen skickades till Rumänien. Frankrike hävdade dock att detta skedde frivilligt och att ingen "utvisades mot sin vilja". EU-kommissionen var dock tveksam till uppgifterna och ville försäkra sig att ingen utvisats mot sin vilja. Även svenska EU-politiker riktade kritik mot Frankrike.

– Min bild är att det inte är så stor skillnad på Sveriges och Frankrikes agerande. I Frankrike har man ambitionen att bli av med dem. Det är samma ambition här. I Frankrike satte man ett väldigt starkt tryck på romerna för att skicka ut dem. Det är vad vi gör här också, säger Hammarberg.

– Vi river ned de tillfälliga boningarna och kommunen erbjuder dem hemresa. Vi måste komma ihåg att det handlar om människor som inte kan språket. Många är väldigt rädda för polis på grund av sin historia. När myndighetspersoner säger att nu får ni åka hem, ni kan inte vara här, ni är en sanitär olägenhet, och när polisen dessutom som i Södertälje griper tre stycken och utfärdar böter, så sprids en rädsla och en hård press.

Thomas Hammarberg säger att en aspekt i Frankrike under den tidigare presidenten Nicolas Sarkozy, var att romer utmålades på ett negativt sätt i den politiska debatten. De beskrevs bland annat som kriminella. Hammarberg menar att liknande tendenser finns i Sverige.

– Här är det lite mer smygvägen. Det finns rumänsk polis i Sverige, vilket ger antydningar på att de skulle röra sig om kriminella. Justitieminister Beatrice Ask har även gjort sådana antydningar. På Moderaternas partikongress gick hon väldigt långt. Hon hävdade att tiggarna var offer för människohandel. Hon var verkligen ute på hal is. Ask har inte kunnat visa på någonting som tyder på att detta skulle vara ett fenomen i den här gruppen.

– Detta handlar även om signalpolitik. Det här pratet om att de skitar ned driver upp en stämning mot dem. Dels för att det skapar ett hårt tryck, men också för att allmänheten riskerar att påverkas negativt.

Hammarberg menar att Sveriges behandling av romska EU-migranter bryter mot mänskliga rättigheter, eftersom de behandlas annorlunda än andra migranter.

– Så långt kan man sträcka sig att detta bryter mot flera av reglerna om att man ska undvika förhållanden som diskriminerar en grupp i samhället. De behandlas i praktiken inte som andra. Det är också väldigt mycket tal om att de är romer, inte att de är EU-migranter. De är alltså inringade på det sättet

Hur romer behandlas idag i Europa menar Hammarberg kan bli en ny skamfläck i historien.

– Hanterar vi detta bra och visar åtminstone minimal anständighet när vi bemöter de som kommer och inte skickar iväg människor, utan istället aktivt bidrar till en förändring i deras hemländer, då kan detta bli ett skede i historien då människor agerade och inte sopade romernas mänskliga rättigheter under mattan.

Hammarberg lyfter fram de frivilliga som engagerat sig för romska migranter.

– Intresset måste vara att göra något för de här människorna som råkat så illa ut. Nu gör myndigheterna ingenting. Men det är fantastiskt vad många frivilliga som ställer upp. Det är underbart. De försöker verkligen hjälpa och detta betyder mycket för romerna själva.

Nästa vecka presenteras en vitbok över hur romer behandlats i Sverige fram till 2000. Men romer har även i det nya millenniet drabbats av övergrepp i Sverige. För inte länge sedan avslöjades att polisen i Skåne fört register över svenska romer. Hammarberg menar att rasismen mot romer fortfarande frodas i Sverige. Detta påverkar beredskapen mot rasismen, när den dyker upp negativt, menar han och efterlyser en kommission för att motverka antiziganism.

– Det har hänt en del som visar att antiziganismen finns kvar, bland annat polisregistret. Det handlar om attityder och utbildning så jag hoppas att det tillsätts en kommission vars representanter i huvudsak själva är romer.

Ämnen i artikeln