Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I den slutna, hemliga Facebookgruppen möts personer som på olika sätt samlar på vapen. Gruppen har drygt 1 100 medlemmar, som kan lägga ut föremål för försäljning, köpa andras saker och visa upp sina samlingar. Det handlar framför allt om knogjärn, knivar och andra stickvapen. Gruppen beskriver sig som en plats för kniv- och vapenälskare:

"För alla knivälskare, vapenälskare. Information om knivar och andra vapen, äkta som kopior, recensioner, nyheter, säljes och bytes sker på egen risk. Självförsvarsvapen är också tillåtna att sälja på sidan!"

Stiletter, springknivar och knogjärn är föremål som benämns som gatustridsvapen och försäljning av dessa är olaglig. Sådana här vapen får inte heller föras in i landet. Personer under 21 år får inte ens äga ett sådant föremål, vilket även poängteras i Facebookgruppen.
 

FAKTA: Vad säger lagen?

  • 2 § Knogjärn, kaststjärnor eller andra sådana föremål som är särskilt ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa samt springstiletter eller springknivar får inte överlåtas till personer under 21 år eller saluhållas. (Lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål)

En av de drivande administratörerna bakom gruppen är en man med öppna nazistsympatier. Enligt egen utsago ansökte han 2016 om medlemskap i den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen, NMR. Mannen delar även på sociala medier propaganda från NMR.

I januari i år dömdes mannen för brott mot knivlagen efter att han burit kniv och batong på allmän plats. I september 2016 fick han ett strafföreläggande med samma brottsrubricering.

Åtminstone ytterligare en administratör och en moderator i gruppen sympatiserar med de nazistiska idéerna. Moderatorn är under 21, vilket innebär att det även är olagligt för honom att köpa eller inneha gatustridvapnen.

De flesta av medlemmarna i den slutna Facebookgruppen verkar vara kniv- och vapensamlare av olika slag. Ett mindre antal av dem har kända högerextrema kopplingar. Det handlar framför allt om aktivister från Nordiska motståndsrörelsen eller sympatisörer till organisationen.

Nordiska motståndsrörelsen utbildar sina aktivister i gatukonfrontationer. En sammanställning som Expo gjorde över personer som vi identifierade som aktiva i Nordiska motståndsrörelsen under 2015 visade att 26 procent av dem dömdes eller åtalades under 2015 för vapen- eller våldsbrott.

Ett stort antal av organisationens medlemmar har genom åren dömts för brott mot knivlagen.

Expo har sökt administratören för en kommentar.