Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

FBI:s rapport visar att antalet hatbrott i USA minskat med en femtedel sedan 2008, då Barack Obama blev vald till president. Förra året registrerades 7245 hatbrott, enligt rapporten.

För första gången är offrets sexuella läggning det näst största motivet för hatbrott. Det står för drygt 20 procent av anmälningarna. Rasism ligger bakom de flesta av hatbrotten. Även om rasistiska hatbrott har minskat med några procentenheter, står det fortfarande för nästan hälften av alla anmälningar.

De flesta hatbrotten anmäls inte. Enligt Southern Poverty Law Center är den verkliga siffran upp till 30 gånger högre än den som redovisas i rapporten. Tidningen menar dock att statistiken ändå är intressant, om man är vill veta hur brottsmotiven ändras procentuellt i förhållande till varandra.

Jämför man med statistiken från Sverige samma år, skulle det skilja färre än 2000 anmälningar mellan länderna. Detta trots att USA har 30 gånger större befolkning än Sverige.