Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

– Det finns teorier om hur man bygger koalitioner för att skapa majoriteter. De teorierna säger att man väljer att samarbeta med partier som ligger så nära en själv som möjligt. Det gör man för att kunna maximera den policynytta som man får genom att ingå i en koalition och skapa samarbeten.
Mediebilden av Sverigedemokraterna som ett potentiellt vågmästarparti är inte korrekt menar Michael Wahman. Han är doktorand på statsvetenskapliga institutionen på Lunds universitet och forskar och skriver om koalitionsbildningar.
– Om man tittar på Sverigedemokraternas position i svensk politik så ligger partiet så långt ifrån både det borgerliga blocket och det rödgröna att det helt enkelt inte vore rationellt för blocken att samarbeta med partiet. Att använda ordet vågmästare om Sverigedemokraterna är missvisande. Ett vågmästareparti borde vara ett parti som minst två olika partikoalitioner skulle kunna tänka sig att samarbeta med och som därmed skulle kunna avgöra regeringsfrågan.

Men det är ju ändå två tydliga block, kan man inte säga att SD blir vägmästare ifall inget av dem får egen majoritet?
– Det är där som analysen ofta blir fel. Vi har fått en väldigt cementerad bild av blockpolitiken och det är medvetet från såväl de rödgröna som de borgerliga att ge en sådan bild. Men om det är så att Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen, så är det naturliga att tänka: "Vi har inte majoritet för de konstellationer vi tänkt på förhand. Då får vi titta över den politiska kartan för hur vi skulle kunna skapa den bästa möjliga koalitionen." I den typen av rationellt beräknande så skulle inte Sverigedemokraterna ingå. Det är klart att man skulle kunna tänka sig en minoritetsregering, utan Sverigedemokraterna som officiell samarbetspartner. Men då är det en helt annan typ av lösning. Men ett officiellt samarbete med Sverigedemokraterna är inte troligt.

Men det är inte otänkbart att ett av blocken skulle kunna regera med stöd av SD?
– Det viktiga är ju att kunna få igenom sin budget. Visst, man skulle kunna tänka sig att de känner till de sverigedemokratiska riksdagsledamöterna preferenser och därmed tror sig veta att budgeten går igenom. Men det är ett väldigt instabilt sätt att regera på. Jag tror att man hellre tittar på andra lösningar, istället för att förlita sig på ett inofficiellt stöd av Sverigedemokraterna. Men oavsett så är Sverigedemokraterna fortfarande inte vågmästare. För partiet kan inte bestämma i regeringsfrågan.

Varför är det viktigt tycker du att lyfta dram detta att SD inte skulle bli vågmästare?
– Göteborgs Posten hade en undersökning förra veckan som visade att två tredjedelar av riksdagsledamöterna skulle kunna tänka sig att samarbeta över blockgränserna. Då säger Sverigedemokraterna att det här är ett demokratiskt legitimitetsproblem, att de andra partierna hellre ser ett samarbete över blockgränserna än ett samarbete med Sverigedemokraterna. Jag kan förstå att Sverigedemokraterna vill lyfta fram det på det sättet. Men utifrån de teorier som finns om koalitionsbildning så är det ett litet märkligt sätt att resonera på. Det finns ju inget legitimitetsproblem att man samarbetar med de partier som ligger närmast en själv ideologiskt – det är så en koalitionsbildning brukar gå till. Om det nu är så att Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen är det mer logiskt att till exempel det borgerliga blocket söker samarbete med miljöpartiet än med Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna vill gärna få det att framstå som att etablissemanget gör så här för att stänga ute dem från inflytande. Men egentligen handlar det om att finna den bästa möjliga koalitionen för att få igenom en politik som ligger så nära det man själv förespråkar.

Tror du att SD gynnas av att rapporteringen runt detta ser ut som den gör?
– Det tror jag absolut. Jag tror dessutom att den här typen av diskussion används som en medveten strategi för att kunna säga: "Etablissemanget stänger ute oss även om vi skulle ha en naturlig roll i en koalition". På det sättet kan partiet spela på den här missnöjesmyten, det vill säga att man är underdogen som etablissemanget inte vill samarbeta med. Egentligen skulle man på samma sätt kunna ifrågasätta varför inte de borgerliga partierna vill samarbeta med Vänsterpartiet. Anledningen är självklart att man ligger så långt ifrån varandra policymässigt.

Tror du att SD tjänar på att framställas som potentiella vågmästare?
– Ja det gör det, om man parar ihop bilden av Sverigedemokraterna som vågmästare och att de etablerade partierna säger att de inte vill samarbeta med partiet. För då skapas bilden av att man egentligen borde få delta i samarbete, men de etablera partierna vill inte samarbeta.

Tycker du att vi medier haft en del i att diskussionen ser ut som den gör?
– Jag skulle vilja påstå att både medierna och de etablerade partierna har hjälpt till att odla den här myten. Troligtvis omedvetet. Från medierna håll genom att varje gång som Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen i en opinionsundersökning så omnämns partiet som en vågmästare. Från de etablerade partierna när de skapar koalitioner i regioner och landsting och använder formuleringar som "vi skapar den här koalitionen för att stänga ute Sverigedemokraterna". Det gör de kanske lite ur en populistisk synvinkel för att visa att de tar ansvar genom att inte samarbeta med Sverigedemokraterna. Men egentligen så gynnar man partiet, då det framstår som att det borde vara naturligt att samarbeta med partiet, men det gör vi inte för vi vill stänga ute dem från inflytande. Det är en logisk kullerbytta. Jag tror inte att det är, varken från medier eller etablerade partier, en medveten strategi. Utan det ordbruk som kommit att användas. Istället skulle man kunna resonera som så: "I valet så hade vi en konstellation som vi hade hoppats på, men den fick inte majoritet, så då fick vi söka oss andra samarbetsvägar. Vi ser den här nya majoriteten som den mest naturliga utifrån våra frågor".

Tror du att det är något som påverkar väljarna?
– Ja, det tror jag nog. För att man lyckas befästa den här bilden av Sverigedemokraterna som outsidern som inte accepteras. Jag tror att väljare kan tycka att Sverigedemokraterna blir orättvist behandlade. Det är en myt som Ny demokrati delvis byggde på och som Sverigedemokraterna spelar ganska tydligt på – att man inte blir accepterad. Det är något som skulle kunna attrahera väljarna. Det kan väl kanske ses en markering mot de etablerade partierna.

Är det därför SD så konsekvent bygger på den här outsider-rollen?
– Det är ett sätt att vinna väljare genom att försöka distansera sig från etablerade partier. Sverigedemokraterna försöker fånga in väljare som är missnöjda med de etablerade partierna. Väljare som känner att de etablerade partierna inte tar till vara på deras åsikter och deras frågor. Så genom att distansera sig från de etablerade partierna och säga "ni känner er inte representerade av de här partierna och de här partierna vill inte veta av oss.", så kan man bygga på bilden av sig själva som ett parti som inte accepteras. Det är så som många missnöjespartier fungerar, om man tittar runt om i Europa. Att förmedla sådana här typer av bilder är också en framgångsrik strategi.

Tror du att partiet kommer fortsätta att bygga på sin outsider-roll om det tar sig in i riksdagen?
– Absolut, det är just därför det är intressant att titta på vad som händer nu innan valet. Är det så att partiet kommer in i riksdagen, då kan man fortsätta att spela på myten: "Vi kom in i riksdagen. Väljarna hade förtroende för oss, vi blev inröstade. Men när vi väl kom dit så ville inte etablissemanget veta av oss. Och lämnade oss utanför reellt inflytande." Men jag menar, de flesta oppositionspartierna har ju inte något stort inflytande över regeringspolitiken. Så det är inte så märkligt om man kommer in i riksdagen, och har en åsikt som ligger långt ifrån de partier som vinner majoritet, att man då inte får något inflytande. Det är ju så parlamentarisk demokrati fungerar.

Sverigedemokraterna brukar anklaga andra partier för att vara odemokratiska mot partiet i sitt handlande. Är det en kritik mot det demokratiska systemet?
– Jag vet inte om man ska säga att det är en strukturell kritik mot det demokratiska systemet. Något sådant tycker jag mig inte ha hört ifrån dem. Men däremot så har de påpekat att det skulle vara ett legitimitetsproblem att de etablerade partierna inte samarbetar med dem, vilket jag tidigare har nämnt. Men detta är inte märkligt i och med att partiet har åsikter som ligger så långt ifrån de andra partierna. Det är inget legitimitetsproblem att det finns partier som har ett visst väljarstöd men som inte får något regeringsinflytande. Sveriges största parti har inget inflytande över regeringspolitiken. Det är svårt att se att det skulle vara ett demokratiskt legitimitetsproblem. Jag förstår att Sverigedemokraterna vill bygga på det här. Eftersom det uppenbart är en lycksam strategi.
– Sedan borde de etablerade partierna, om de vill minska hotet från att Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen, vara tydligare med att formulera varför de inte vill samarbeta med partiet. Vara tydliga med att det finns ingenting konstigt med det här och det är inte något vågmästarparti. De etablerade partierna skulle i så fall kunna syna den här myten som de faktiskt låtit växa sig stark.

Ämnen i artikeln