Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Tingsrätten konstaterar att meddelandet var kränkande och fick stor spridning, men då det inte var polismannens avsikt att meddelandet skulle få den stora spridning som det trots allt fick, ogillas åtalet om hets mot folkgrupp.

I e-mailet skrev polismannen om "kriminella Mohammed i Rosengård" och "jävla blattar i Malmö".

Tingsrätten anser att formuleringarna visserligen är straffbara, men eftersom polismannens kunskaper om offentlighetsprincipen visat sig var så dåliga och han därför inte kände till att ett mail till kommunalrådet automatiskt blir allmän handling och därför sprids till många fler än avsett, kan inte hetslagstiftningens så kallade spridningskrav inte uppfyllas. För att ett meddelande ska dömas för hets mot folkgrupp måste det spridas till en grupp av personer.

Resonemanget håller inte, enligt åklagaren.
-En person som varit offentliganställd under så lång tid bör kunna anses väl förtrogen med det regelverk som gäller, säger överåklagare Sven-Erik Alhem till TT. Han väntas besluta i slutet av veckan om domen ska överklagas.

En nämndeman ville också fälla polismannen. Han ansåg att polismannens borde insett att mailen skulle bli tillgängliga för allmänheten. Han yrkar på villkorlig dom och dagsböter.