Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Anhängare till högerextrema British National Party, BNP, och populistiska UK Independence Party, UKIP, har deltagit i undersökningen. Resultatet visar att en genomsnittlig anhängaren är en missnöjd lågutbildad man från arbetarklassen mellan 46 och 65 år. Han oroas över invandring, är negativt inställd till muslimer och islam, är missnöjd med demokratin och hyser tilltro till ett auktoritärt förhållningssätt. Dessutom anser en betydande andel av de svarande att våld och förberedelse till våld är motiverat.

120316_extremistrapport_001_220.jpgUndersökningsföretaget YouGov har utifrån 350 000 personer lokaliserat närmare 3 000 respondenter med sympatier till de partier som ingår i Hope not hates rapport. Av dem svarade drygt 2 100 personer på ett antal frågor. Rapporten syftar till att öka kunskapen om radikal högerextremism. Den kan beställas här

Men undersökningen visar också att uppfattningarna skiljer sig åt beroende på hur pass involverad han eller hon är i det parti man sympatiserar med. En mer aktiv person är också mer radikal i sina åsikter.

Även mellan partierna finns det betydande skillnader. Anhängare till BNP uppvisar en högre grad av intolerans än supportrarna till UKIP. Sympatisörer till BNP anser dessutom i en högre grad att konfrontationer mellan grupper är en berättigad handling för att försvara den brittiska livsstilen.

Det påpekas i rapporten att det utifrån svaren inte går att säga något om i vilken grad anhängarna är beredda att gå från ord till handling, men att det är oroväckande att förståelsen för användandet av våld är så utbredd. Bland anhängare till BNP tror 64 procent helt eller delvis att våldshandlingar i framtiden kan bli ofrånkomligt för att försvara sin grupp. Bland UKIP:s supportrar är motsvarande siffra 34 procent.

Ämnen i artikeln