Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

2012 splittrades Nationell Idag efter att stora delar av den dåvarande redaktionen lämnade tidningen i samband med en konflikt med Nationaldemokraternas partiledare Marc Abramson. Sanna Hill var en av dem som lämnade tidningen och som tillsammans med Nationell Idags tidigare chefredaktör Vavra Suk bildade bolaget AlternaMedia HB, som ger ut tidningen Nya Tider. Nya Tider erhåller idag presstöd.

Efter splittringen i Nationaldemokraterna och Nationell Idag har rättsliga tvister avlöst varandra. Marc Abramsson har hotat att polisanmäla Vávra Suk för förskingring. Suk har å sin sida stämt Abramsson, som han menar gick över sina befogenheter när han och Sanna Hill avskedades.

Sanna Hill krävs nu på 100 000 kronor av Lars Erik Aldin. Aldin har en historia som en högerextrem finansiär och har tidigare skänkt miljonbelopp till Sverigedemokraterna, som han även suttit som revisor för. Enligt kravet på Sanna Hill som Aldin överlämnat till kronofogden ska Sanna Hill och Marc Abramsson i februari 2012 ha lånat 200 000 kronor av honom. Vid tiden satt Abramsson och Hill i Föreningen Nationell Idags styrelse.

Till Kronofogden har Aldin lämnat in två skuldkvitton på 100 000 vardera som Marc Abramsson och Sanna Hill skrivit under. Enligt Aldin har Abramsson betalat tillbaka 100 000 kronor, men Sanna Hill, som enligt Aldin, ska stå för halva skulden har inte betalat sin del.

Sanna Hill har till kronofogden motsatt sig Aldins krav och ärendet har skickats vidare för att avgöras i Attunda tingsrätt.