Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Undersökningen, som inkluderar 33 länder i Europa och Mellanöstern, visar att högerextrema värderingar är efterfrågade – i alla fall i de forna öststatsländerna. Statistiken bygger den europeiska socialundersökningen European Social Survey (ESS).

Enligt Political Capital Institute motbevisar rapportens resultat den utbredda uppfattningen att den ekonomiska krisen är huvudansvarig för uppkomsten av högerextremism. Istället anses de högerextrema framgångarna kunna kopplas till sociala och psykologiska faktorer som etniska konflikter och försämrad samhällsmoral.

Länder där efterfrågan på diskriminerande, anti-etablissemang och auktoritära idéer är stor är enligt rapporten Turkiet, Ukraina, Bulgarien Lettland och Ungern. Men det är inte bara skillnad mellan öst och väst. Även bland väststaterna återfinns stora olikheter. Väststater där högerextrema värderingar har fotfäste är Grekland, Italien och Portugal. Sverige återfinns på andra sidan skalan, endast Island uppvisar mindre efterfrågan högerextremism.