Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Flera högerextrema medier har hos Myndigheten för press, radio och tv sökt ekonomiskt stöd för att bedriva lokal journalistik. Bidragets syfte är att stärka lokal journalistik i områden som har svag eller helt saknar mediebevakning.

Ingen av de högerextrema medier som sökt bidraget har fått sina ansökningar beviljade.

Mediestödsnämnden har avslagit ansökningar om stödet för Samnytt, Nya Tider, Exakt24 och Insikt24.

Nämnden motiverar beslutet bland annat med att tillgången till de medel som delas ut är begränsat, och hänvisar i samtliga av de högerextrema ansökningarna till ”att det finns andra insatser som bättre bidrar till mediestödets syfte”.

LÄS MER: Mediestödet blev ytterhögerns guldgruva

Samnytt har tidigare fått beviljat stöd för lokal nyhetsbevakning.

De fyra medier som nu har fått avslag för lokaljournalistisk har tidigare fått andra mediestöd. I mars tidigare i år stod det klart att Myndigheten för press, radio och tv sammanlagt beviljade driftstöd för 2022 på drygt 10 miljoner kronor till högerextrema medier, vilket Expo tidigare har rapporterat om.

Till exempel så har Nya Tider totalt, sedan 2013, beviljats strax över 35 miljoner kronor i driftsstöd.

De högerextrema mediernas ansökningar om stöd för lokal journalistik rörde områden i Stockholmsregionen.