Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det var den 22 augusti i år som Björn Cederström på Facebook lade upp ett fotografi på en socialdemokratisk politiker tillsammans med dennes personuppgifter samt en text med rubriken "varning". I texten kallades socialdemokraten bland annat för "galning" och "slödder". Händelsen anmäldes och på tisdagen beslutade Linköpings tingsrätt att Cederström ska betala socialdemokraten 11 000 kronor.

– Det är inte rätt och rimligt att hänga ut personer på det här sättet. Sedan är det obehagligt eftersom han kopplingar till nationalsocialistiska grupperingar, säger socialdemokraten till Expo.se.

Domen har dock inte vunnit laga kraft och är en så kallad tredskodom. Innebörden av tredskodomen är att den ena partens yrkanden fastställs, om stämningen anses rimlig, trots att den andra parten inte yttrat sig. Björn Cederström har uppmanats att lämna ett svar på stämningen mot honom, men någon sådant har inte inkommit till rätten. Cederström har fram till i början av december på sig att begära att målet ska tas upp igen.

Innan Björn Cederström grundade Försvarskåren Sveriges självförsvar drev han det numera nedlagda Nationalsocialistiska Svenska arbetarpartiet.