Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

– Det är ingen slump att många har liknande bakgrund för folk är bekanta med varandra och så sprids ordet den vägen. Men naturligtvis har det inte blivit så medvetet. Utan alla är med för att de är intresserade av kulturhistoria, filosofi och religionshistoria. Partipolitik är bannlyst. Det kan jag tala om för dig, säger ordförande Carl T EK.

Bildningsförbundet Forntid & Framtid (BFF) presenterar sig som ett partipolitiskt oberoende förbund som vilar på ett kristet fundament och som värnar klassiska västerländska värderingar. BFF har fem lokala avdelningar runt om i landet och bland kontaktpersonerna finns personer med en historia i eller kopplingar till rasideologiska miljöer och Sverigedemokraterna.

Carl T Ek var själv förbundssekreterare i fascistiska Nysvenska rörelsen - Svensk opposition 1998. I Nysvenska rörelsen nyhetspamflett Nysvensk Tidene publicerades en artikel med hans namn från 2000. Då hade han namnet Torbjörn Christensen. Organisationen grundades av ideologen Per Engdahl.

– Det där är gammalt och dött och begravet. Det finns inte längre överhuvudtaget. Inget finns kvar av det så låt det ligga dött och begravet. Det existerar inte och kommer aldrig att existera igen, säger Carl T Ek om sitt engagemang i Nysvenska rörelsen.

Har du samma åsikter idag som du hade då?

– Tanken då var att ha en politisk historiediskussion och det blev inget av det och det är jag glad för idag. Nysvenska rörelsen var gammal och förlegad och byggde på tankar från 50-talet. Hela det gamla folkhemmet är borta. Jag ser inte på Per Engdahl på något speciellt sätt idag. Det finns inga ideologiska kopplingar hos mig till honom. Då tyckte jag att han var spännande och intressant. Idag ser jag han som en del av Sveriges politiska historia.

Carl T Ek var politisk vilde i Göteborgs kommunfullmäktige förra mandatperioden efter att ha valts in på Vägvalets mandat. Innan dess har han varit aktiv i Folkpartiet. 2005 dömdes han för trolöshet mot huvudman efter att han inte har kunnat redovisa direktuttag på totalt 62 0000 kronor som han gjort i egenskap av kassör i Folkpartiet. Han har även dömts för att ha stulit ett Strindbergsbrev från Landsarkivet 2008.

Förbundssekreterare för BFF är Daniel Rondslätt som varit politisk sekreterare i Västra Götaland för Sverigedemokraterna. Han uteslöts från Sverigedemokraterna 2013 tillsammans med partiets gruppledare i regionen Patrik Ehn. Efter uteslutningen gick Rondslätt och Patrik Ehn till tidningen Nationell Idag som hade tagits över av ledande personer i den nyfascistiska identitära rörelsen.

I Halland leds BFF:s verksamhet av Mattias From, tidigare sverigedemokratisk politiker i Kungsbacka. Han uteslöts 2012 efter att ha hävdat att Sverigedemokratisk ungdom var i "konflikt med sionisterna i partiet". Han hade även visat stöd för den numera uteslutna partiveteranen Solveig Renhammar-Metus som hävdat att "judar styr Sverigedemokraterna".

Mikael Valtersson är kretsverksamhetsledare i Svealand. Han har varit chef på Sverigedemokraternas riksdagskansli, men lämnade jobbet 2013. Valtersson företrädde dock Sverigedemokraterna i den statliga Luftförsvarskommittén fram tills årskiftet till 2015. På årsmötet i Sverigedemokraterna Stockholms stad där SDU:s vice ordförande William Hahne lyckades ta över ordförandeskapet gav Valtersson som medlem i SD sitt stöd för Hahne.

Valtersson har uppmärksammats av Expressen för att ha skickat mejl med nazistpropaganda och för att han på nätet ha använt sig av pseudonym som anspelar på Nazityskland. Valtersson avfärdade mejlen och pseudonymen som "fånig humor".

På senare tid har Valetersson rört sig med ledande personer i den nyfascistiska identitära rörelsen i olika sammanhang. Han var bland annat på konferensen "Identitär idé" förra året. Konferensen arrangeras av den identitära bloggportalen Motpol och förlaget Arktos som drivs av Daniel Friberg. Valtersson har även suttit i bolaget Wiking Minerals styrelse tillsammans med den högerextrema finansiären Patrik Brinkmann och Daniel Friberg.

Trots att flera drivande personer inom Bildningsförbundet Forntid & Framtid har en bakgrund i den högerextrema miljön vidhåller ordföranden Carl T Ek att förbundet är helt ointresserat av att driva en politisk linje.

– Det hade varit ett stadgebrott att försöka driva politik. Vi har varken en partipolitisk eller ideologisk agenda överhuvudtaget, säger han.