Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I APRIL FÖRRA året var Johan Pettersson på Stadshotellet i Katrineholm. Det visade sig bli hans sista natt i livet. Han fick halspulsådern avskuren.

Kroppen dumpades i en dagvattenbrunn med ett flertal knivhugg i bröstkorgen och magen. Hans kalsonger hade lämnats neddragna. Den man, som senare dömdes för mordet, hade av flera vittnen hörts driva med Johans sexualitet under kvällen. Han sade att han inte gillade bögar och att han ville ”göra sig av med dem”. Senare på natten gick han från ord till handling.

Johan Pettersson blev 28 år. Han mördades på grund av att han var homosexuell. Tingsrätten dömde mördaren till livstids fängelse, men ville inte slå fast att det bakomliggande motivet var att Johan var homosexuell, något som domstolen fick utstå häftig kritik för, till och med i riksdagen. Hovrätten fastställde domen och tog även upp motivet – att Johan mördades på grund av sin homosexualitet.

HOMOFOBI ÄR ETT utbrett fenomen i vårt samhälle.
Den finns i alla sociala klasser, på alla kontaktytor och är således inte något som bara finns inom de högerextrema grupperna. Däremot odlar de ”nationella” grupperna mer än andra homofobin. Det finns en klar koppling mellan extremhögern och våld eller hot om våld mot homosexuella.

Liksom nazisterna i Tyskland på 1930-talet propagerar nazister i dag för att homosexualitet är en sjukdom. Några påstår att homosexuella inte har rätt att leva och bland aktivisterna finns de som är beredda att gå från ord till handling.

I oktober i fjol misshandlades en man brutalt utanför RFSL:s lokaler i Helsingborg. Ett tiotal nazister gick till attack. Några var beväpnade med basebollträn. På den nazistiska nättidningen Info-14:s hemsida fanns en text om den planerade festen i RFSL:s lokaler. Datum, tid och aktuell adress lades ut. En kort tid före händelsen misshandlades en vakt på samma plats av misstänkta nazister.

I trappuppgången till RFSL:s lokaler fanns under hösten klotter med texten C18. Siffrorna står för Adolf Hitler.

C18 är en våldsam grupp som startade i England i början av 1990-talet som skyddsstyrka till SD:s vänparti British National Party. C18 är i Sverige synonymt med Blood and Honour i Helsingborg.

NSF anslöt sig i november månad till de som tyckte att attackerna mot RFSL i Helsingborg var berättigade. På NSF:s hemsida stod att läsa:
”RFSL har utsatts för ett aktivt och envist motstånd av patrioter i Helsingborg en längre tid […] ett motstånd som nu har burit frukt och Helsingborg blir av med ett tillhåll ökänt för dess perversa fester och dess försök att locka ungdomar in i de perversas sjuka värld.”

På NSF:s hemsida bekräftas att nazister stört och dokumenterat besökare.
– Man blir så van vid att det finns ett underliggande hot att man rättar sitt liv efter det, säger en medarbetare på RFSL i Helsingborg.

Vid RFSL-lokalen i Helsingborg har dörrvakter blivit misshandlade och festdeltagare förföljda. Efter attackerna mot lokalen vågade inte frivilliga arbeta i baren och i november 2002 begärde RFSL sig själva i konkurs.

EXTREMHÖGERNS HAT mot homosexuella tar sig uttryck i allt från direkt våld till propagandakampanjer.
Nationaldemokraterna, NSF och Nationell Ungdom har de senaste åren genomfört stora kampanjer där de hetsat mot homo-, bi- och transsexuella människor.

Homosexualitet kopplas ofta till pedofili. På ett flygblad från ND inför valet i höstas stod det:

”Att riksdagspartierna beslutat om att homosexuella ska få adoptera andras barn är så vidrigt att varje sund människa måste reagera. Man kan ju bara gissa hur många pedofilifall som kommer att skapas av detta ‘fördomsfria’ beslut.”

RFSL:s medlemmar har vant sig vid skadegörelse mot sina lokaler. I Trollhättan fortsätter fönsterkrossningen trots att föreningen satt in pansarglas. NSF skrev följande i samband med en fönsterkrossning:

”Natten till idag hade svenska patrioter fått nog av homofilernas ständiga propaganda i landet och staden. Homofilernas lokal fick ta emot ett antal stenar mot sina fönsterrutor, som trots att de var gjorda av plexiglas gav vika för patrioternas vrede.”

När det kom till RFSL:s lokaler i Kalmar stannade inte skadegörelsen vid krossade fönster. I september 2000 totalförstördes lokalen vid en brand. Hela byggnaden fick rivas. Fredrik Johansson, som är ordförande för RFSL Kalmar, berättar också att han fått ta emot otaliga mordhot via telefon och brev.

ANTALET RAPPORTERADE incidenter är störst i södra delarna av Sverige och minst i norra delarna.
Det gäller även närvaron av högerextrema grupper. RFSL har en klar uppfattning om situationen – det är värst i Skåne. Hans Knutargård, projektledare inom RFSL Skåne, säger att det blivit värre de senaste två åren.

– Det rör sig i de högerextrema fallen om ett gemensamt, kollektiv våld mot enskilda individer, säger Hans Knutargård.

– Homosexuella accepterar i större utsträckning hot och utsatthet. De härdas och ser hot och trakasserier som en del av sin vardag. På så vis hotas de direkt eller indirekt till tystnad, säger han.

Detta styrks också av forskningen på området. Endast var fjärde homo- eller bisexuell anmäler brott de utsatts för.

Anledningen till att inte fler går till polisen är att de inte vågar berätta att de är homo- eller bisexuella, att de är rädda för repressalier från gärningsmännen eller att de tror att polisen ska betrakta det brott de blivit utsatta för som mindre allvarligt.

EVA TIBY SKREV 1999 en doktorsavhandling om hatbrott.
Hon berättar att kriminologin jobbar efter en pyramidtes där toppen symboliserar de riktigt grova brotten, till exempel mord, medan basen innehåller lättare trakasserier.

– Tanken med teorin är att om det finns ett par i toppen som är benägna att ta till våld mot homosexuella så sänder detta signaler neråt i pyramiden till den stora massan, på så sätt blir det okej att trakassera homosexuella, säger Tiby.

Riksdagen har beslutat att det ska dömas ut hårdare straff för brott om det ligger ett hatbrottsmotiv bakom. I en rapport från Brottsförebyggande rådet, BRÅ framgår att åklagarna sällan använder sig av denna möjlighet till straffskärpning. Enligt BRÅ:s undersökning utnyttjas inte möjligheten i mer än var femte fall.

– Rättsväsendets kostym rymmer idag två tankar och det är en tänkbar förklaring till att straffskärpning så sällan åberopas, berättar Eva Tiby.

Det svenska rättssystemet är uppbyggt efter ett teoretiskt tänkande. I andra europeiska länder ska domaren väga in moraliska och etiska aspekter när han eller hon ska komma fram till ett beslut.

– I princip skulle man kunna byta ut domaren mot en dator med det svenska rättsväsendets tänkande. Resultatet skulle antagligen inte bli annorlunda, säger Eva Tiby.

Samtidigt som detta teoretiska tänkande finns inom rättsväsendet stiftas lagar, som hets mot folkgrupp, och riksdagen har beslutat att straffet skärps om det ligger hatbrottsmotiv bakom en gärning. Detta leder till att två systemtänkanden ska rymmas inom samma kostym och än så länge är det den gamla strebern som vinner den kampen.

– De lagar som skapats för att skydda utsatta grupper ska mest ses som ett symboliskt avståndstagande från samhällets sida, när det gäller handlingar som till exempel hets mot folkgrupp, säger Eva Tiby.

© Expo (nr 1-2003)