Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Hot från den högerextrema rörelsen drabbar inte bara politiker och journalister. De som arbetar på gräsrotsnivå med mänskliga rättigheter, rasism och liknande frågor utsätts också för anonyma hotbrev, mejl, telefonsamtal, alternativt får sina möteslokaler sönderslagna.

Hot - Konsten att överleva ett politiskt engagemang är en praktisk handbok i hur man hanterar hotfulla situationer. Du får tips om vad du bör lägga på minnet om du får ett anonymt telefonsamtal, hur du bemöter aggressiva människor under en demonstration och hur du anmäler hotfulla hemsidor. Boken innehåller även tips hur för hur man kan förebygga hot.

Handboken riktar sig både till enskilda engagerade, inte minst ungdomar, och till organisationer och politiska ungdomsförbund. Bakom boken står Ungdom mot rasism i samarbete med Makadam förlag.

Köp den på närmsta Pocket Shop eller beställ via Makadam förlag.

Ämnen i artikeln