Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I januari 2016 marscherade Nordiska motståndsrörelsen, NMR, utan tillstånd genom centrala Stockholm. Vid Medborgarplatsen gick aktivister från nazistorganisationen till attack mot polisen genom att trycka dem bakåt med hjälp av sköldar.

Sedan tidigare har flera aktivister från nazistorganisationen dömts vid olika rättegångar och tidpunkter av såväl tingsrätt som hovrätt för våldsamt upplopp för sin inblandning i händelsen. Stockholms tingsrätt gjorde dock i oktober förra året en helt annan bedömning än tidigare rättsinstanser och friade fyra av de åtalade nazisterna.

Domen överklagades

Stockholms tingsrätt menade i sin friande dom att ”trycket med sköldarna mot polisen” inte utgör våld mot person. Rätten ifrågasatte även att det rörde sig om en "folksamling" och därmed att rubriceringen våldsamt upplopp var tillämpbar.

Domen överklagades av åklagaren.

Aktivisterna i NMR gick i gemensam attack mot polisen. Foto: Polisen

Hovrätten ändrar domen

På tisdagen meddelade Svea hovrätt sin dom. I den underkänns tingsrättens resonemang på samtliga punkter. Rätten skriver att "det inte råder någon tvekan om att demonstranterna tillsammans utgjort en folksamling" och att nazisterna beteende ska ses som våldsamt upplopp.

Det konstateras också i domen att hovrätten vid tre tidigare tillfällen har prövat omständigheterna runt händelsen och i samtliga fall kommit fram till att det rör sig om vålsamt upplopp. 

Alla fyra åtalade döms för våldsamt upplopp. Tre av dem har samtyckt till samhällstjänst och döms till villkorlig dom. Den fjärde gav inget sådant samtycke och döms till en månads fängelse. Två av de dömda är 29, en 26 och den fjärde 43.