Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Björn Björkqvist dömdes senast av hovrätten i Malmö till 2 månaders fängelse för hets mot folkgrupp efter att en artikel med rasistiskt innehåll publicerats på
hemsidan till tidningen "Den svenske nationalsocialisten".

Saknar ansvarig utgivare
Hovrätten ansåg att Björn Björkqvist med sin framträdande position inom Nationalsocialistisk Front var personligt ansvarig för innehållet i artikeln då tidningen inte angett någon ansvarig utgivare.

Artikeln, som publicerades i december 2003, argumenterade bland annat för att man i "de negroida länderna" har betydligt lägre IQ än i Sverige.

Artikeln ligger i skrivande stund fortfarande kvar på sidan.