Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Den var under måndagskvällen som en 21-årig nazist i Helsingborg fick besök från tre personer som hotade honom och med en pistol. De försökte tvinga 21-åringen att stänga ner den lokala nazistiska hemsidan, Helsingborgskampanjen, som personen driver. Nu anklagar Helsingborgskampanjen på sin hemsida Svenska Motståndsrörelsen för att ligga bakom attacken:

"En av förbrytarna har identifierats som en lokal, ledande medlem i Svenska Motståndsrörelsen (SMR), de båda andra har inte identifieras med säkerhet. Hotet motiverades dessutom med "ideologisk" retorik, om att hemsidan är "strasseristisk", något som SMR på sin hemsida och i den interna propagandan utmålar som en fientlig strömning"

Ökade konflikter
Måndagskvällens attack är inte den första. I samband med en vit makt-fest utanför Vallåkra lördagen den 17 mars skall den utpekade ledande SMR-aktivisten gjort ett försök att attackera personer bakom Helsingborgskampanjen.

Grunden till konflikten ligger i att Svenska Motståndsrörelsen tar avstånd från flera arbetsmetoder som oberoende nazister, som till exempel Helsingborgskampanjen, använder sig av. Svenska Motståndsrörelsen menar att de oberoende nazisterna splittrar rörelsen på samma sätt som bröderna Strasser gjorde i Tyskland på 20- och början av 30-talet.

Protester mot SMR
Stora delar av den svenska vit makt-rörelsen, som Nordiska Förbundet, Info 14, Altmedia och Helsingborgskampanjen, har tagit avstånd från SMR:s metoder. SMR svarar på kritiken i ett anonymt uttalande på deras hemsida:

"Vi kan inte förbjuda våra medlemmar som känner sig kränkta att agera. Något som möjligtvis skulle kunna vara en förklaring i detta enskilda fall."

SMR tillägger:

"Om delar av den så kallade nationella rörelsen önskar att bojkotta Motståndsrörelsen på grund av denna händelse så välkomnar vi det. Låt oss i så fall vandra skilda vägar".

Fakta/Helsingborgskampanjen
Helsingborgskampanjen grundades i början av 2007 och drivs av personer från Nationalsocialistisk Front, Nordiska Förbundet samt oberoende nazister. Tanken med kampanjen är att sprida propaganda och skapa en möjlighet för att nazisterna i Helsingborg ska kunna jobba tillsammans över organisationsgränserna. Gruppens verksamhet har varit blygsam och de aktiviteter som har skett är ett fåtal flygbladsutdelningar samt en vit makt-fest med cirka 70 deltagare.