Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Europol, Europeiska polismyndigheten, har släppt rapporten European Union Terrorism Situation and Trend Report. Rapporten behandlar händelser för år 2020 och visar att det under året rapporterats totalt 57 attacker. I siffran ingår genomförda, misslyckade och stoppade attacker inom EU. 21 personer miste livet i attackerna.

Ett genomfört terrordåd, och tre stoppade eller misslyckade dåd tillskrivs den högerextrema miljön. 34 personer greps runt om i EU misstänkta för involvering i högerextrema terroraktiviteter. Bland de gripna var många väldigt unga. Europol beskriver också en fortsatt trend med en miljö som blir mer internationell. Delvis förklaras utvecklingen med pandemin och lockdowns, något som gjort att högerextremister i större grad deltar i aktiviteter på nätet med likasinnade från flera olika länder.

Europols rapport bekräftar de slutsatser som tidigare presenterats i rapporten ”State of hate: Far-right extremism in Europe 2021”, framtagen av den brittiska organisationen Hope not hate i samarbete med Stiftelsen Expo och tyska Amadeu Antonio Stiftung.

Unga radikaliseras

Samtidigt som ungdomar spenderar mer tid på nätet så ökar också deras exponering för propagandan. Europol ser också en ökande trend i att högerextremister rekryterar och sprider propaganda på datorspelsplattformar. Något som myndigheten ser som en förklaring till att fler ungdomar grips misstänkta för högerextrem terror.

I rapporten slås fast att ekofascismen har fått en ökad attraktionskraft i våldsbejakande miljöer. Det kopplas till en större debatt i samhället om klimathotet. Ideologin är ofta sammanflätad med idén om accelerationism, där anhängarna menar att man måste påskynda en samhällskollaps bland annat genom att framkalla ett ”raskrig” för att sedan kunna ta över makten när det nuvarande systemet har fallit.

Tio genomförda terrordåd i EU och tre i Storbritannien kopplas till den våldsbejakande radikalislamistiska miljön. Samtliga gärningsmän var så kallade ensmanagerande som haft kontakt med terrorgrupper.

Ämnen i artikeln