Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I anmälan till polisen framgår det att Kjell Ek, ordförande för Sverigedemokraterna i Jönköping, anser att såväl hans partimejl som privata mejl kapats av partiet. Dokument och e-post-adresser ska enligt Ek ha raderats.

– Det stämmer att jag lämnat in en anmälan, men jag vill inte vidare kommentera ärendet för stunden, säger Kjell Ek.

Kjell Ek pekar främst ut Sverigedemokraternas IT-ansvarige Ted Ekeroth som ansvarig för intrånget.

– Det som har hänt är att styrelsen i Jönköping har beslutat att en annan person ska ha hand om hemsidan och då har användaruppgifterna ändrats, säger Jens Leandersson ordförande för Sverigedemokraternas Syddistrikt.

Jeans Leandersson säger att sverigedemokraternas mejl inte är att betrakta som personliga utan som partiets och att Ted Ekeroth som är IT-ansvarig har rätt att stänga ner dem om man inte sköter sin e-post. Men enligt Leandersson så kan inte partiet kommer åt själva posten, utan att det enda som kan hända är att den stängs av. Att någon från Sverigedemokraternas skulle ha varit inne i Kjell Eks post är omöjligt enligt Leandersson, eftersom administratören inte har inloggningsuppgifterna.

"Inre maktkamp"

Orsaken till intrånget ska enligt anmälan vara att Smålands och Hallands distrikt, som nu ingår i Syd-distriktet, vill bryta sig loss och bilda egna distrikt. Syddistriktet består av länen Skåne, Halland, Kronoberg, Jönköping och Kalmar. Samtidigt är samtliga i Syd-distriktets styrelse hämtade från Skåne och besitter därmed makten över samtliga fem distrikt som ingår. Bland styrelsens sex suppleanter återfinns endast två som inte är från Skåne.

– Det var inga andra nominerade. Men vad gäller att Småland ska få bli ett eget distrikt, så arbetar vi för det. Tanken är att det ska kunna bli av i februari, säger Jens Leandersson.

Ytterligare en person pekas ut

Ytterligare en person pekas i anmälan ut för att ha varit delaktig i intrånget, Dag Sundius. Han var tidigare ordförande för syddistriktet och är nu sammankallade för Sverigedemokraterna i Småland, men bosatt i Skåne. Sundius ska, enligt anmälan, ha medgivit till Kjell Ek att Ted Ekeroth kapat e-postadresserna.

Polisen i Jönköping bekräftar att de mottagit en anmälan, men meddelar att det ännu inte startats någon utredning i ärendet.

Expo har sökt Ted Ekeroth och Dag Sundius för en kommentar men inte lyckats nå dem.

Ämnen i artikeln