Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

– Vi måste erkänna att vi har stora problem med rasism i Italien. Alla rasistiska våldshandlingar måste leda till konsekvenser. Den öppna polisen och säkerhetstjänsten får inte underskatta de nyfascistiska grupperingarna, säger Casini.

Tiden innan Gianluca Casseri begick massakern på två i torg i Florens, förekom det uppmaningar till våld från nyfascistiskt håll. På husväggar i Florens hade det dykt upp klotter som förespråkade våld mot judar, homosexuella och vänsterpolitiker.

Efter Casseris våldsdåd organiserades flera manifestationer mot det fascistiska våldet i Florens och även i Rom. Florens kommunfullmäktige kallade till krismöte. Det demokratiska partiets regionsansvarige i Florens, Enrico Casini, menar att det högerextrema hotet inte tagits på tillräckligt allvar.

– Lagstiftningen finns men den måste tillämpas, säger Casini.

Enrico Casini säger att de nyfascistiska aktivisterna i Florens är få till antalet men att de är kapabla till att begå grova våldsbrott. I Florens är den nyfascistiska rörelsen Casa Pounds ungdomsorganisation Casaggi speciellt aktiva. Terroristen Gianaluca Caseri hade tidigare rört sig inom Casa Pounds kretsar. Enligt Casini utnyttjas fotbollsarenor som en rekryteringsbas av fascistiska rörelser och Casini efterlyser aktiva åtgärder från myndigheterna. Även skolan måste ta sitt ansvar, menar han.

– Problemet är att man i skolan behandlat fascismen som en utdöd ideologi. Lärarna tar inte upp den nutida fascismen i undervisningen. Fast hela samhället kan göra mer i sin helhet, det är svårt att lära ut tolerans och respekt för människovärdet så länge fascister får framträdande roller i politiken.

Försvarsministern i Silvio Berlusconis regering Inazio La Russa hyllade den fascistiska specialstyrkan X Mas så sent som i december 2009. X Mas var aktiva i Italien under slutet av andra världskriget.

Enligt Casini är Italien ett centrum för den europeiska fascismen, men han betonar att det inte bara är ett italienskt problem. Han menar att fascismen blivit internationell till sin karaktär och att det är farligt att underskatta de här partierna, både från politiskt och polisiärt håll.

I Sverige har den högerextrema organisationen Nordisk Ungdom ett samarbete med Casa Pound. Så sent som i april 2011 föreläste representanter från Casa Pound för aktivister i Nordisk ungdom. Sverigedemokraternas ungdomsförbunds ordförande Gustav Kasselstrand och viceordföranden William Hahne besökte i februari i år La Destras partikansli i Rom. La Destra hade inför parlamentsvalet 2008 en valsamverkan med nyfascistiska Movimento Sociala Fiamma Tricolore.

Ämnen i artikeln