Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Ingemar Lindgren anser att Sverigedemokraterna styr de enskilda representanterna för hårt. Framför allt kritiserar han partiets distriktordförande i Värmland Runar Filper.
- Jag anser att partiet bakbinder mina händer. Skriver vi motioner ska Runar godkänna dem, men det är ju jag som bor i Karlstad som vet vad som behövs göras här, säger Ingemar Lindgren

Konflikten bottnar enligt Lindgren i att Runar Filper inte vill släppa ifrån sig makten och att han inte vill att det ska finnas en egen kommunförening i Karlstad, vilket innebär att det lokala partistödet hamnar hos distriktet. Men även centralt finns det problem, anser Lindgren, och nämner som exempel att partiledningen bestämde hur enskilda ledamöter skulle svara på en enkät från tidningen Fokus.

Runar Filper anser att Ingemar Lindgren har fel i sin kritik.
- Vi lägger oss inte i vilka motioner de skriver. Däremot så kommer vi med råd och upplysningar om hur en motion bör och kan se ut, säger Runar Filper.

Anledningen till att det inte bildats någon kommunförening i Karlstad är enligt Runar Filper att de är för få personer. Att de är så angelägna tolkar han som att de vill komma åt partistödet.
- Många börjar skrika när det kommer pengar in i bilden. De som inte har tillräckligt med underlag får starta en lokal arbetsgrupp, vilket är ett förstadium för att bilda en lokalförening.

"Diktatorstuk"
Runar Filper menar att anledningen till att Ingemar Lindgren lämnar partiet är att suppleanten Elof Karlsson påverkat honom. Filper menar att Elof Karlsson vill ha betalt för att skriva motioner.
- När man märkt att det inte är så lätt att få pengar, så har Elof väl velat ha haft in någon ordförande som han kan styra. Men det är inte jag som styr vilka som ska få pengar eller inte. Det är inte brukligt att man avlönar personer som skriver motioner, säger Runar Filper.

- Där är han helt ute och cyklar, jag har ingen anledning att kräva ersättning, säger Elof Karlsson.

Även Elof Karlsson anser att partiet är toppstyrt
- Jag upplever det som ett envälde – diktatorstuk. Filper sitter på sin post och inga andra får lägga fram sina åsikter, säger han.

Avhoppen från partiet innebär att Sverigedemokraterna förlorar ett av sina två mandat Karlstad. Varken Ingemar Lindgren eller Elof Karlsson tänker avsäga sig arbetet i fullmäktige.
- Jag kommer att sitta kvar som politisk vilde. Man måste vara ärlig mot väljarna, säger Ingemar Lindgren.