Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Markus Larsson var under åren 2018 och 2019 registrerad som ansvarig utgivare för nazistiska Nordiska motståndsrörelsens sajt Nordfront. I november förra året dömdes han i egenskap av den rollen för två fall av hets mot folkgrupp samt olaga våldsskildring till fyra månaders fängelse i Örebro tingsrätt.

Domen överklagades av såväl Markus Larsson som Justitiekanslern, JK, som yrkade på straffskärpning. I oktober ändrade Göta hovrätt tingsrättens dom och friade Markus Larsson för åtalet rörande olaga våldsskildring.

Hovrätten menar att publicering på Nordfront av högerextremisten Brenton Tarrants egna videoinspelning från terrordådet 2019 i Christchurch, Nya Zeeland, visserligen utgör olaga våldsskildring. Samtidigt skedde det, enligt Hovrätten, inom ramen för sajtens nyhetsrapportering och utgör därför en försvarlig publicering. I domen lyfts även fram att offren var suddiga på inspelningen och att de som skjuts inte kan identifieras. Totalt mördades 51 personer och flera skadades vid terrordået.

Rätten, som inte var enig i sitt beslut, ändrade straffet till skyddstillsyn. 

– Att de sänkte straffet var en konsekvens av att de ogillade åtalet om olaga våldsskildring. Som jag ser det var det väldigt förvånande att de ogillade det. Jag är naturligtvis inte nöjd med den bedömningen, sa Justitiekanslern Mari Heidenborg till Expo efter domen.

Överklagar till Högsta domstolen

Nu har JK överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen och menar att Markus Larsson ska dömas även för olaga våldsskildring och yrkar på ett längre fängelsestraff än det som tingsrätten dömde ut.

”Var gränsen går för försvarliga gärningar har hittills inte prövats av Högsta domstolen när det gäller brottet olaga våldsskildring. Det finns inte heller någon fast hovrättspraxis som kan ge närmare vägledning i det avseendet”, skriver JK i sin överklagan.

JK menar att hovrätten i sin bedömning helt har utgått från Markus Larssons egna uppgifterter om att Nordfront har nyhetsförmedlande inriktning och menar att innehållet på sajten istället ska förstås utifrån att den är uttalat nazistisk och att artiklarna publiceras i ett ”opinionsbildande sammanhang”.

Högsta domstolen har ännu inte meddelat om prövningstillstånd ges.

Markus Larsson har i dag lämnat NMR och anslutit sig till utbrytargruppen Nordisk styrka. Han har tidigare dömts för våldsamt upplopp och hets mot folkgrupp.

Samtliga tidigare ansvarige utgivare för Nordfront och dess föregångare Patriot.nu har fällts för hets mot folkgrupp. Även den nuvarande ansvarige utgivaren Marcus Hansson har åtalats av Justitiekanslern.