Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I dag meddelade Högsta domstolen att de går på åklagarens linje och ändrar domen mot den skolelev organiserad i nazistgruppen Nordisk styrka som förra året kom till sin gymnasieskola i Enköping beväpnad med knivar och metallrör. Enligt Högsta domstolens sammantagna bedömning ska det brott mot knivlagen eleven gjort sig skyldig till bedömas som grovt, istället för brott av normalgraden som det rubricerats i tidigare domar, med hänsyn till att skolan är en särskilt skyddsvärd plats samt den åtalades koppling till våldsbejakande extremism. 

Det var i oktober förra året som den då 16-åriga eleven greps i sitt klassrum på en gymnasieskola i Enköping. Pojken hade en mindre kniv i fickan och en större kniv monterad i bältet med handtaget nedåt. Dessutom hittade polis ett metallrör gömt i pojkens jacka i hans skåp på skolan. Enligt åklagaren var 16-åringen medlem i Nordiska motståndsrörelsen men i själva verket hade han tidigare det året lämnat NMR för utbrytargruppen Nordisk styrka

Nordisk Styrka
Foto: Kollage Expo/Polisens förundersökning

Den vid tidpunkten 16-åriga pojken hade dagen innan gripandet använt sin mobiltelefon för att göra internetsökningar på bland annat preskriptionstiden för mord, vapenbrott och straffet för misshandel. Enligt 16-åringen hade han beväpnat sig efter att dagen innan hamnat i bråk med vad han beskriver som ett "invandrargäng". Bråket bekräftades av vittnen som också berättat för polisen att pojken frågat om de ville vara med och slåss mot invandrarna.

Tingsrätt och hovrätt dömde för brott mot knivlagen av normalgraden men Riksåklagaren överklagade och ville se en skärpning av domen med hänvisning till att skolan är att betrakta som en särskilt skyddsvärd plats samt att domstolen bör beakta skolelevens motiv och hans engagemang inom den nazistiska miljön. 

Högsta domstolen dömer i enlighet med åklagarens yrkanden och det tidigare fastställda straffet på 50 dagsböter ändras till 35 timmars ungdomstjänst.