Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

JO lämnar inte någon kommentar till sitt beslut, utan hänvisar till det material som Skolverket presenterat om sådana här ärenden – ett material som i sin tur till stora delar bygger på tidigare JO-beslut, skriver TT.

Ytterligare ett ärende rörande där Sverigedemokraters ungdomsförbund nekats tillträde till skola ligger hos JO. Ärendet rör ett gymnasium i Uppsala kommun.