Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Vid upprepade tillfällen har det kommit varningssignaler från Frankrike om att antisemitismen brer ut sig allt mer i landet. Varningarna kommer från landets ledande politiker och läget kan ytterligare komma att förvärras av Irakkriget, skriver tidningen Östgöta Correspondenten.

Av de rasistiska våldsdåden förra året i Frankrike riktade de sig flertalet mot landets judar. Bland de skyldiga finns ungdomar av nordafrikanskt ursprung som ofta misstänks tillhöra någon av de militanta fundamentalistiska rörelserna.

Det har länge funnits en tendens till att göra judar i allmänhet till måltavla, samt att skylla detta på konflikten i Mellanöstern. Nu senast har judarna utpekats som skyldiga till kriget i Irak. Detta har lett till att våld har riktats även mot judar som ställer sig positiva till en palestinsk stat och negativa till kriget i Irak. Nyligen misshandlades ett par unga judiska fredsdemonstranter vid en antikrigsdemonstration i Paris.

Det finns gott om oroväckande exempel på grumliga politiska ställningstaganden om attityden till den judiska befolkningen i Frankrike, även bland grupper som inte traditionellt förknippas med rasism.

Inom partiet Les Verts, De Gröna, pågår en överaskande debatt om man kan stödja antisemiterna i demonstrationstågen eller inte, skriver ÖC:s pariskorrespondent Johan Tollgert.