Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I anknytning till den högerextrema manifestationen har det även anordnats motdemonstrationer. I samband med att de beviljade motdemonstrationerna upplösts, så har vissa grupper valt att stanna kvar, vilket har lett till konfrontation med polisen.

Ulf Göranzon på länskriminalpolisen säger att de planerar för en polisinsats, men vill i övrigt inte säga något om polisens planering eller om de räknar med oroligheter även i år.

- Vi följer och samlar in information under resans gång, men i övrigt så har vi inga kommentarer om det, säger Ulf Göranzon.

Minskat deltagande

Natten mellan den 8 och 9 december år 2000 dödades 17-årige Daniel Wretström i Salem. Redan helgen därpå samlades 1000 personer för att hedra honom. Men manifestationen var inte opolitisk, utan en samling mot mångkulturen och "svenskfientligheten". Även om manifestationen lockat personer som inte är organiserade, så har det alltid varit högerextrema grupper som stått för arrangemanget. Fram till 2003 ökade antalet deltagare år från år och var som mest 2000 personer. De efterföljande åren har den trenden vänt och 2006 anslöt runt 1000 personer.

Men även om marschen förlorat i betydelse, så har den varit viktig för den svenska vit makt-miljön. Det har varit ett tillfälle att rekrytera nya aktivister och samla en splittrad rörelse. Men arrangemanget har inte fungerat friktionsfritt. Partier och organisationer har hoppat av kommit tillbaka. Inför årets manifestation har Svenska motståndsrörelsen meddelat att den inte tänker delta och Sveriges största nazistorganisation Nationalsocialistisk front har valt att möta manifestationen med tystnad. Tvisterna har framför allt rört vilka möjligheter de enskilda grupperna ska ha att profilera sig själva.

Nationaldemokraterna

Nationaldemokraterna är en av få grupper som deltar som inte är uttalat nazistiska. Själva menar partiet att medierna ljuger om manifestationen och menar att den inte är någon "nazistmarsch". Rapporteringen rörande Daniel Wretströms död kallar partiet "välregisserad historieförfalskning".

Nationaldemokraterna, som har kommunala mandat i Södertälje och Nykvarn, menar att det är den "politiska korrekta diktaturen" som bär ansvaret för Wretströms död. Inför årets marsch uppmanar partiet sina medlemmar att sluta upp i manifestationen.

Oroligheter

För invånarna i Salem har dagen inneburit problem. Polisavspärrningar, stenkastning och oroligheter har lett till att de boendes möjligheter att vistas ute beskärts och att ambulanser och andra räddningsfordon vid behov haft svårt att ta sig fram. Just rörelsefriheten har också varit huvudargumentet när Salems kommun pläderat för ett stopp av marschen.

Salems kommun har tidigare meddelat att den kommer överklaga om polisen beviljar tillstånd. Men polisen har ännu inte behandlat ansökningarna.

– Eventuellt i dag eller i morgon kommer man att ta ställning till de inkomna ansökningarna, säger Ulf Göransson.

UPPDATERAT: Länsrätten har under torsdagen beslutat att upphäva polisens tidigare beslut att bevilja tillstånd för demonatrationer i Salem.