Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Riksdagen öppnade med att talmannen Per Westerberg höll ett minnestal för de tre avlidna riksdagsledamöterna Johnny Munkhammar (M), Carina Moberg (S) och den före detta Sverigedemokraten William Petzäll, som innan sin död satt som politisk vilde. Efter Westerbergs tal hölls en tyst minut.

Sverigedemokraten Stellan Bojerud, 68, kommer att ta den plats som Petzäll lämnat efter sig. Bojerud har ett förflutet som kommunpolitiker för Moderaterna och Centerpartiet. 2009 anslöt sig han sig till Sverigedemokraterna. Fram till 2011 satt han i riksdagens försvarsutskott som ersättare för Julia Kronlid.

Sverigedemokraterna inleder sitt tredje riksdagsår med flera utmaningar. Partiet har sedan valet drabbats av avhopp och uteslutningar ute i kommunerna och distrikten. I partiet gror ett missnöje över att partiet är toppstyrt.

Partiledningen har bland annat anklagats att ha försökt kuppa bort sitt ungdomsförbunds ordförande Gustav Kasselstrand. I kölvattnet av den konflikten blev partiets ordförande i Kungsbacka, Mattias From, utesluten. Han hade på sin blogg påstått att det råder en konflikt mellan ungdomsförbundet och "sionisterna" inom moderpartiet. Han beklagade samtidigt att partiveteranen Solveig Renhammar-Metus valt att lämna Sverigedemokraterna. Hennes motivering att lämna var att "judar styr partiet".

Partistyrelsen har för tillfället flera uteslutningsärenden på sitt bord, ofta på grund av grova uttalanden på nätet. Det tycks dock inte finnas någon tydlig linje i vilka som partiet öppnar ärenden mot. Flera som uttryckt sig grovt rasistiskt eller våldsbejakande har inte blivit föremål för utredningar och uteslutningar, medans andra har blivit det. Flera av de som varit eller är föremål för uteslutningsärenden har även uppgett att de mötts av ett stort stöd från partivänner. Medlemmar som öppet har utmanat partitoppen.

Sverigedemokratiska kommunpolitiker har också uttryckt missnöje över uteslutningar. Så sent som i måndags gick Varbergs ordförande Erik Hellsborns till Mattias Froms försvar. Och han var inte ensam. Tidigare i år tvingades partiet göra sig av med sin kommunfullmäktige grupp i Trollhättan, där partiföreträdaren, Thomas Karlsen, gick över till Nationaldemokraterna för att sedan gå med i nazistiska svenskarnas parti.

Men det är inte bara ideologiska skiljelinjer som skapat spänningar. Kommunpolitiker har uteslutits efter samarbetsproblem och konflikter om hur partistödet ska fördelas. Partiet centralt kräver att en viss andel av det lokala partistödet ska komma ledningen tillhanda. Ett exempel där konflikter om partistöd fått konsekvenser är Avesta, där kommunförening upplöstes av Björn Söder i februari.

En granskning som Expo Idag genomförde i februari visade att interna konflikter sedan valet 2010 lett till avhopp eller uteslutningar i nio av partiets 20 distrikt. Sedan dess har fler konflikter kommit upp till ytan.

Sverigedemokraterna har hittills lyckats hålla ihop sin riksdagsgrupp, samtidigt splittras kommun efter kommun av interna motsättningar.

Ämnen i artikeln