Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Mahathir Mohamad hävdade att judarna sedan Förintelsen styr världen
”genom ombud”. Premiärministern underströk också att "kampen står mot
ett tänkande folk".

– De överlevde 2000 år av pogromer, inte genom att slå tillbaka utan
genom att tänka. De uppfann kommunism, socialism, mänskliga rättigheter
och demokrati för att det skulle verka fel att förfölja dem, så att de
nu kan åtnjuta samma rättigheter som andra.

Premiärminister Mohamads uttalande möttes av stående ovationer.

Den islamiska konferensen, som äger rum i Malaysias huvudstad
Putrajaya, har deltagare från 57 stater med tillsammans 1,3 miljarder
muslimer. Det två dagar långa mötet ägnas till att fokusera på
Palestinakonflikten och försöken att återställa stabiliteten i Irak.

Mahathir Mohamads tal har dock snabbt följts av skarp kritik från USA,
EU och Australien. Tysklands regering lät också framföra sina protester
genom att meddela Malaysias charge d'affaires i Berlin att Mohamads
uttalanden var "totalt oacceptabla".

Kritiken från omvärlden fick Malaysias utrikesminister Syed Hamid att
förklara för media att premiärministerns uttalanden totalt hade
missförståtts.

– Meningen var inte att skapa strid. Hans syfte var att visa att om man
kan bli mycket mäktig genom att begrunda och sitta ner och tänka, sa
Hamid och syftade uppenbarligen på Mahathir Mohamads beskrivning av
judarna som ”ett tänkande folk”.

Konspirationsteorierna i Mohamads beskrivning är identiska med de idéer
om ZOG, en zionistisk ockupationsregering, som framförs i modern
nazistisk litteratur som till exempel Turner Diaries.