Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

När Sverigedemokraterna igår presenterade sin budget hade partiet vaskat fram ytterligare 17 miljarder, jämfört med regeringens budget. Drygt 10 miljarder vill partiet satsa på landets pensionärer. Resten av överskottet ska fördelas mellan bland annat försvaret, skola, vård, omsorg och kriminalpolitiken.

De extra miljarderna finansieras i första hand genom att skära ner biståndet och begränsa asyl- och anhöriginvandringen med 90 procent.
– Det finns förutsättningar att bedriva välfärd på lång sikt och vi finansierar dessa satsningar genom att skära ned på invandringen, förklarade partiet ekonomiske talesman Johnny Skalin.

Skärpta krav för invandring
Nedskärningarna i biståndet ger 9,5 miljarder. Samtidigt vill partiet satsa en extra miljard till FN:s flyktingorgan UNHCR, för att på så sätt "effektivisera" biståndet. Med en begränsad asyl- och anhöriginvandring menar partiet att man kan spara 9,8 miljarder. I våras räknade partiet med att kunna spara 12.4 miljarder men nu har läget förändrats.
– Det kommer färre hit nästa år och vi har också använt andra beräkningsmetoder, förklarade Johnny Skalin vid presskonferensen.

Sverigedemokraterna förslag går ut på att skärpa kraven för asyl- och anhöriginvandrare så att 90 procent av de som får uppehållstillstånd idag nekas.

-Det kommer att spridas relativt fort ut i världen och det kommer att påverka ansökningarna. Det är vår bedömning. Om vi efter ett kvartal ser att vi inte fått den minskning vi vill uppnå då kan vi ytterligare skärpa kraven för invandring. Hur det skulle se ut får vi spekulera i om det inträffar, förklarade Johnny Skalin.

Inte genomförbar politik
Sverigedemokraternas budgetförslag får stark kritik från finansministern Anders Borg som bland annat är skeptisk till om det är genomförbart att minska biståndet med 9,5 miljarder på så kort tid.
– Det här är inte en genomförbar politik, de föreslår en invandringspolitik som inte kan genomföras och som inte har de effekterna på de offentliga finanserna som Sverigedemokraterna påstår, förklarade han under onsdagen.

Ämnen i artikeln