Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Undersökningen, som presenteras på Dagens Nyheters debattsida på tisdagen, visar samtidigt att 74 procent av de tillfrågade anser att forskare och experter har de kunskaper som behövs för att på ett bra sätt kunna hantera frågor om invandring och integration.

Bland Sverigedemokraternas väljarna finns många som enligt Novus befinner sig i ett "kunskap-utanförskap". Gruppen karakteriseras av låg utbildning, arbetaryrken och låga inkomster. De är även mindre nöjda med sin liv och demokratin. Enligt Novus opinionsanalytiker Arne Modig och generalsekreterare för Vetenskap och Allmänhet, Camilla Modéer, som författat artikeln i Dagens Nyheter, så skapar brist på kunskap rädsla:

"Rädsla är en grogrund för misstänksamhet, som i förlängningen kan bli till främlingsfientlighet. Såväl politiker som forskare och experter måste våga möta, lyssna på och ta människors oro på allvar", skriver de.

Ämnen i artikeln