Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Den var den 13 oktober som 17-åringen fick hembesök av två aktivister från Nordiska motståndsrörelsen, 18 respektive 17 år gamla.

17-åringen hade dessförinnan lämnat nazistorganisationen och i anslutning till det gett tillbaka sitt medlemskort, även partimålen efterfrågades med den ska han ha slarvat bort. Men sin organisationsjacka hade han betalat 800 kronor för och ville för att återlämna den ersättas ekonomiskt.

I sms-konversationer framkommer att de två NMR-aktivisterna erbjudit honom 650 kronor för jackan. När de kommer för att hämta den vill de dock inte betala – och enligt företrädare för NMR är det den policy som organisationen har. NMR menar att jackan endast får bäras vid tillfällen som organisationen anger och att den måste lämnas tillbaka om man lämnar.

När 17-åringen inte vill lämna ifrån sig jackan blir de två NMR-aktivisterna aggressiva och riktar såväl knytnävsslag som sparkar mot honom, vilket hans då nioåriga bror blir vittne till. Den medicinska utredningen ger stöd för händelsen.

Trots att de två NMR-aktivisterna tar med sig jackan när de lämnar platsen döms de inte för rån, vilket åklagaren drivit. Tingsrätten väger in de två gärningsmännens och organisationens syn på vem som äger jackan och menar att det inte går att utesluta att den tillhör nazistorganisationen.

De båda männen döms för grovt egenmäktigt förfarande då de använt våld för att ta jackan. Den 18-årige NMR-aktivisten döms till villkorlig dom med samhällstjänst och 17-åringen till ungdomstjänst.