Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

– Jag kände inte till det här. Jag kommer inte yttra mig förrän jag fått mer information. Men oavsett vilka brott som begås så är det inte bra, säger politikerns distriktsordförande.

Enligt strafföreläggandet har den 20-årige politikern ertappats med kniv på två olika platser. Ena tillfället var i en matbutik. Ett strafföreläggande innebär att den misstänkte kan erkänna och acceptera ett straff utan att det blir rättegång om påföljden är begränsad till böter eller villkorlig dom. Godkänns inte strafföreläggandet kan åklagaren ta vidare ärendet till domstol.

Den 20-årige styrelseledamoten har hittills inte godkänt strafföreläggandena som utfärdats mot henne.

Distriktsordföranden vill inte gå in på om en fällande dom kan få konsekvenser för 20-åringens fortsatta roll i styrelsen.