Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

"Skattemedel ska inte användas för att sända budskapet att människors värde beror på var jag kommer ifrån eller vem jag är", skriver kultur- och medieminister Lena Adelsohn Liljeroth i en debattartikel på SVT där hon kritiserar att presstöd kan ges till tidningar som är antidemokratiska.

Nya Tider, som bildades efter en internkonflikt i Nationaldemokraternas tidning Nationell Idag, har ansökt om 1,7 miljoner i presstöd. Tidningens redaktion består av Nationell Idags tidigare redaktion.

Även Nationell Idag kan få fortsatt presstöd. Tidningen beviljades i december preliminärt presstöd och på torsdagen togs ett slutgiltigt beslut om stödet.

Besluten om tidningarnas presstöd offentliggörs först nästa vecka.

Presstödsnämndens regelverk har kritiserats tidigare. För tre år sedan lämnade Martin Ahlquist, chefredaktör på nyhetsmagasinet Fokus, sitt uppdrag i nämnden i protest när Nationell Idag beviljat presstöd.

- Om väljarna ska ha ett förtroende för ett presstödssystem så måste det vara utformat på ett sådant sätt att man inte stödjer tidningar som driver en rasistisk linje där man gör skillnad på människor utifrån etnicitet och hudfärg, sade Ahlquist till Sveriges radio.

Liljeroth har även tidigare kritiserat presstödet till Nationell Idag. Regeringen gav då presstödskommittén i uppdrag att granska om demokratiska värderingar kunde läggas som krav för att erhålla presstöd. Presstödskommittén fastslog att ett sådant krav skulle strida mot yttrandefriheten. Ett stopp kan först aktualiseras när en tidnings retorik utgör hets mot folkgrupp.