Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Journalisterna bakom dokumentären infiltrerade antivaccin-rörelsen i mer än ett och ett halvt år. Resultatet blev SVT-dokumentären ”Vaccinkrigarna”. Dokumentärserien kunde visa hur oroliga föräldrar förleddes att tro på antivaccin-rörelsens konspirationsteorier.

Linda Karlströms engagemang mot vaccin skildras i serien – hon och andra aktivister intervjuas i programmet. Karlström ger under intervjuerna uttryck för både konspirationsteoretiska och antisemitiska åsikter. Efter att serien sändes tog de idrottsföreningar Karlström varit tränare i avstånd från henne och hon förlorade sina uppdrag.

Intervjuerna gjordes genom så kallad wallraffning – en journalistisk arbetsmetod som går ut på att en reporter uppträder under falsk identitet för att samla in material. Av etablerade mediehus i Sverige används metoden ytterst sparsamt och oftast enbart då det bedöms vara enda sättet att skaffa bevisning som annars inte hade varit möjlig skaffa.

Anser SVT vara ”statligt organ”

Linda Karlström stämmer nu staten i ett civilrättsligt mål, vilket finska tidningen Vasabladet var först att berätta om. I stämningsansökan skriver Karlström och hennes ombud att hon anser att staten, genom Förvaltningsstiftelsen, är högst ansvarig för SVT:s arbetsmetoder och innehållet i programmet.

Överträdelserna som staten enligt Karlström och hennes ombud gjort sig skyldiga till är brott mot Europakonventionens artikel 8 till och med 11 samt 13.

Bland annat anför Karlström att staten ”genom den osakliga och förvrängda framställningen i Vaccinkrigarna utövar psykologisk påtryckning” som hämmar utövandet av hennes livsåskådning och yttrandefrihet.

Linda Karlström ifrågasätter Förintelsen och uttalar sig antisemitiskt i SVT:s dokumentär Vaccinkrigarna.
Linda Karlström ifrågasätter Förintelsen och uttalar sig antisemitiskt i SVT:s dokumentär Vaccinkrigarna. Foto: Skärmdump/SVT

Kallar Förintelsen ”ihopkokad historia”

I Vaccinkrigarna uttalar sig Linda Karlström antisemitiskt. Inför dold kamera säger Linda Karlström bland annat att stora delar av Förintelsen är påhittad och att hon är ”upprörd över att man kan koka ihop en sådan historia för att gynna de syften som vi i dag ser styr världen”. Vidare ifrågasätter hon om ”de påstådda gaskamrarna” fungerade och den faktiska omfattningen av folkmordet.

När reportern i ett senare skede ifrågasätter hennes påståenden så vidhåller hon sina uttalanden, säger att det hon tidigare sagt stämmer och att ”det är upp till var och en att bestämma vilken forskning man vill tro på”.

Samverkar med NMR-kopplad förening

Karlström är sedan flera år tillbaka ordförande för den svenska föreningen 2000-talets Vetenskap som också ger ut en tidning med samma namn. Tidningen lyfter återkommande fram profiler från den konspirationstroende miljön.

På föreningens hemsida länkar de till ryssvänlig propaganda om kriget i Ukraina, konspirationsteorier om pandemin och vaccinet mot covid-19 samt marknadsför den högerextrema och konspirationistiska föreningen Cui Bono.

Cui Bonos evenemang lockar alltifrån sverigedemokratiska företrädare till militanta nazister. Vid flera tillfällen har Linda Klarström föreläst på Cui Bonos evenemang. När detta skildras i SVT:s ”Vaccinkrigarna” syns flera medlemmar ur nazistiska Nordiska motståndsrörelsen (NMR) delta.

Grundaren av Cui Bono, Martin Emander, är den som presenterar Linda Karlström upp på scen. Han har en historia av att delta i NMR:s aktiviteter och att sprida konspirationsteorier. Emander har deltagit i flera av NMR:s demonstrationer och 2021 sågs han träna närstrid med kniv i ett inlägg på Nordiska motståndsrörelsens hemsida. Vid terrordådet på Drottninggatan hävdade Emander att det hela var en påverkansoperation orkestrerad av staten.

Försökt fälla serien tidigare

Redan i oktober 2021 prövade Granskningsnämnden om serien bryter mot sändningstillståndets och radio- och tv-lagens krav på opartiskhet, saklighet och respekt för enskilds privatliv – vilket man kom fram till att den inte gör. Karlström har även anmält dokumentärens ansvarige utgivare för förtal. Justitiekanslern avskrev dock ärendet utan att inleda en förundersökning.

Men nu kräver Linda Karlström alltså staten på 150 000 kronor i skadestånd, bland annat för ”psykologiska påtryckningar” som enligt henne bryter mot Europakonventionen.

Justitiekanslerns inställning är att det inte skett några överträdelser av Europakonventionen och att staten inte på något sätt har ansvar för SVT:s agerande och innehåll.

– Oaktat detta så är det statens uppfattning att det inte har skett några överträdelser av Europakonventionen i detta fall, säger Alexandra Pettersson Åberg på Justitiekanslern till Vasabladet.

Huvudförhandling är planerat till 7 och 8 februari.