Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Lärarnas tidning har intervjuat 100 gymnasierektorer i lika många kommuner och ställt frågan om de kommer släppa in Sverigedemokraterna i skolan i valrörelsen. 62 rektorer svarade ja, 18 nej och ytterligare 20 hade ännu inte tagit ställning. Jämfört med förra valet 2006 är detta en markant ökning. Då var det, enligt Lärarnas tidning, knappt 30 procent av de nu tillfrågade rektorerna som släppte in Sverigedemokraterna i sina skolor.

Får inte välja

Undersökningen visar vidare att rektorer i kommuner där Sverigedemokraterna har representation i fullmäktige, i högre grad svarade ja på frågan om de tar emot besök från Sverigedemokraterna. I dessa kommuner svarade tre av fyra ja på frågan från Lärarnas tidning.

Skolorna får inte välja vilka partier de släpper in i sina lokaler. I ett beslut i april 2008 slog JK fast att skolorna antingen måste släppa in alla partier eller inga alls. Samtidigt har skolan ett ansvar att bemöta budskap som står i strid med skolans värdegrund.

Ämnen i artikeln