Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Luleå tingsrätt dömer den 46-årige mannen till dagsböter på totalt 10.000 kr för hets mot folkgrupp.

Det var i augusti förra året som mannen lade ut ett inlägg, via sitt privata Facebook-konto, som enligt tingsrätten uttrycker missaktning mot folkgrupp. Inlägget delades offentligt.

Mannen medger omständigheterna, men förnekar brott med hänvisning till att det var avsett som ett skämt. Han uppger samtidigt att han tror att personer som pekas ut i inlägget inte skulle uppfatta det så.

I sitt beslut skriver rätten:

”Tingsrätten bedömer att bilden med dess tillhörande text är mycket nedsättande och överskrider gränsen för saklig kritik och debatt om gruppen, oavsett [den tilltalades] bevekelsegrund för publiceringen.”

Rätten konstaterar samtidigt att utredningen inte i detalj kunnat visa hur många som nåtts av inlägget och bedömer att brottet därför ska betraktas som ringa.

LÄS MER: Expos artiklar om näthatet.

I slutet av 2022 presenterade Brottsförbyggande rådet en rapport som visade att afrofobi är det vanligaste motivet bland anmälda hatbrott.

En stor del av anmälningarna kunde kopplas till klotter eller incidenter på nätet, men i nästan en femtedel av anmälningarna hade det även enligt rapporten förekommit våld, vilket även det är en högre andel jämfört med andra hatbrott.

Domen mot den 46-årige mannen har inte vunnit laga kraft utan kan överklagas fram till den 26 april.

Ämnen i artikeln