Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Den referensgrupp som utsetts av statens kulturråd föreslog att Mana skulle få det årliga produktionsstödet. Fem ledamöter i kulturrådet var emellertid av en annan uppfattning.  

De fem ledamöterna reserverade sig mot referensgruppens förslag då de hade uppfattningen att Mana innehåller "antidemokratiska, antisemitiska och intoleranta, på gränsen till rasistiska toner och undertoner". De menade även att Mana innehåller en "förvrängd tolkning av verkligheten". 

– Jag skiljer på folk och stat. Det vi gör är att vi behandlar Israel som vilken stat som helst. Precis som jag kritiserar Iran eller andra stater ska jag kunna kritisera Israel, säger Babak Rahimi som är chefredaktör för Mana. 

Statens kulturråd har nu bordlagt frågan om det ekonomiska stödet till Mana vilket har resulterat i en interpellation från riksdagsledamoten Siv Holma (v).  Holmas interpellation är ställd till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m) och lyder: "Vilka åtgärder avser ministern att vidta så att en politisering av Kulturrådets bidragsgivning förhindras?"

Det svenska produktionsstödet portioneras årligen ut av Statens kulturråd. Tidskrifter kan ansöka om at få del av stödet.

Ämnen i artikeln