Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

- Det finns en tradition att förneka antisemitism eller att hänskjuta den till marginaliserade grupper. Vår rapport står i rak motsättning till den, säger Henrik Bachner varit med och tagit fram rapporten.

Fortsättning på intoleransrapport

"Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige" är en fortsättning på Levande historias "Intoleransrapport" från 2004 som granskade ungdomars attityder till bland annat judar, muslimer och homosexuella.
Inom de närmaste åren kommer även en rapport om islamofobi och rasism mot araber arbetas fram av Levande historia.

Femtusen enkäter

Den nu aktuella rapporten baseras på 3000 svar från 5000 utskickade enkäter och slår hål på föreställningen om att antisemitism framförallt förekommer bland ungdomar. Detsamma gäller uppfattningen om att antisemitiska föreställningar finns representerad hos specifika politiska partier.
Rapporten visar att antisemitiska föreställningar snarare är mer representerade i de äldre generationerna samt att de finns representerade i alla partier. Bland öppet nationalsocialistiska och främlingsfientliga partiers sympatisörer är dem däremot högre.

Avvisar judisk statsminister

Levande Historia beräknar att enkätsvaren motsvarar ungefär 6,5 miljoner svenskar. Åldern bland de tillfrågade är mellan 16 och 75 år.
Dessa har fått svara med hjälp av ett femgradigt system. I den totala uträkningen visar det sig att 5 procent är konsekvent och systematiskt antisemitiska. Hela 36 procent är ambivalenta. Det vill säga de tar helt avstånd från antisemitiska föreställningar, i vissa hänseenden medan de ställer sig positiva i andra fall. 59 procent tar i huvudsak avstånd från påståendena.

Enligt rapporten ställer sig 25 procent negativa till att Sverige ska styras av en judisk statsminister. I en motsvarande rapport i Storbritannien var 19 procent av britterna negativa till en judisk statsminister.

Israel-Palestina konflikten

Förutom äldre människor och sympatisörer till främlingsfientliga grupper så utmärker sig män som betecknar sig själva som muslimer som en grupp där antisemitiska föreställningar är högre än bland andra.

Bachner att förklaringen bland annat beror på socioekonomiska skäl.
- Ökad segregation ökar mottagligheten, säger han.
En avdelning i rapporten tar upp konflikten mellan Israel och Palestina. Anmärkningsvärt är att intolerans mot judar inte skiljer sig nämnvärt mellan sympatisörer till Palestina och sympatisörer till Israel. Men när det däremot gäller intolerans mot muslimer skiljer grupperna sig åt. Israelsympatisörer är mer intoleranta mot muslimer än propalestinier är mot judar.

Ämnen i artikeln