Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

- Det här är ett riktigt dåligt sätt att göra forskning på, säger Peter Esaiasson till Dagens nyheter.
Aftonbladets ledarskribent Åsa Petersen riktar idag också kritik mot att undersökningen i vissa fall klassar Israelkritik som uttryck för antisemitiska föreställningar.

Tvåtusen svarade inte
Undersökningen bygger på enkäter som skickats ut till femtusen personer i åldrarna 16-75 år där de tillfrågade får betygssätta om de håller med om en rad påståenden på en skala från 1-5. Bland frågorna fanns påståenden av typen "Judarna har för stort inflytande i världen i dag", "Judarna utnyttjar nazisternas judeutrotning (Förintelsen) i ekonomiska och politiska syften" och ”Judarna har makten över media”.
Drygt tretusen personer svarade på enkäterna, men tvåtusen valde att inte svara. Enligt Esaiasson går det inte att dra några bra slutsatser om hur stor andel av befolkningen som har en negativ syn på judar. Ett skäl är enligt Esaiasson att de som svarar på enkäterna, dvs tretusen av femtusen, oftare brukar hålla med om påståendena än de som inte svarar.

"Politiker inte intresserade av sanningen"
- Det enda säkra sättet att inte framstå som fördomsfull är att vägra vara med och säga att man inte ställer upp på frågeställningen, fortsätter Esaiasson i Dagens Nyheter och riktar samtidigt skarp kritik mot statsministern som snabbt gick ut och drog politiska slutsatser utifrån undersökningens resultat.
- Det är typiskt att politikerna inte är intresserade av sanningen utan av vad som är användbart.

Jonas Ring som gjort undersökningen tillsammans med Henrik Bachner säger till Dagens nyheter att den metod man använt är en vanlig metod för att mäta attityder.
- Våra procentsatser är inte helt exakta, men de visar ändå tendenserna, säger han till DN.

Israelkritik blev antisemitisk föreställning
I enkäten får undersökningspersonerna ta ställning till en rad påståenden som undersökningen beskriver som antisemitiska föreställningar. Två sådana påståenden är "Israels behandling av palestinierna påminner om nazisternas behandling av judarna" och "den internationella terrorismen orsakas av Israels politik". Det har fått Aftonbladets ledarskribent Åsa Petersson att ifrågasätta undersökningen.
”Som om man måste vara antisemit när man resonerar i sådana banor. När man egentligen bara står för en skarp Israelkritik”, skriver Åsa Petersen och uppmanar oss att jaga de riktiga antisemiterna.

Ämnen i artikeln