Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Mangs berättade bland annat i förhören om hur han haft med sig pistol under högskolelektioner "för att vara lite lustig" samt om sitt informationssamlande kring kriminella gäng på Avpixlat.

Eftermiddagen tillägnas personalian, rättens bild av den åtalade och den åtalades livsituation, vilken av sekretesskäl till stor del presenteras bakom stängda dörrar. Nu återstår enligt förhandlingsplanen endast två ytterligare rättegångstillfällen vilka tillägnas åklagarens och försvarets slutanföranden.

Under dagen fortsatte Mangs att ignorera sin omgivning genom att med tummarna i öronen läsa sin bok.

Ämnen i artikeln