Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det var en delvis slump att Alicia López Åkerblom kom att engagera sig i Tamam.
– Jag blev aktiv hösten 2010. På ett så kallat hälsningsgille, en slags mässa för nya studenter i Lund, var Tamam på plats. Efter det gick jag till en läxhjälpsgrupp och då fastnade jag. Jag var helt enkelt på rätt plats vid rätt tid för att träffa Tamam.

Tamam är en ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden. Utifrån mottet "Vänskap utan gränser" arbetar organisationen med att skapa sociala mötesplatser för unga människor med olika bakgrund. Ledord är mångfald, antirasism och samhällsengagemang. Läxhjälp och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar ingår i verksamheten.

– Tamam kändes annorlunda. Det handlade inte bara om välgörenhet, man skapade relationer och mötesplatser, säger Alicia López Åkerblom som inte tidigare varit aktiv i någon organisation.

Vad var det som fick dig att vilja engagera dig i de här frågorna?
– Jag har väl alltid velat göra någonting. Tycker att om man kan, så borde man bidra. Men när man går på gymnasiet så kanske man inte exakt vet vad man vill och inom vad. Och sedan är det alltid svårt att börja engagera sig i någonting, man är väl lite lat av sig – tills man väl kommer in i någonting.

– Jag började som volontär med att ge läxhjälp. Sedan blev jag gruppledare för den gruppen, sedan hamnade jag i styrelsen och satt ett år och nu sitter jag som ordförande i Lund. Med tiden så har det blivit mer och mer ansvar, idéer och projekt.

Tamam har lokalavdelningar i Lund, Malmö, Uppsala, Stockholm och Örnsköldsvik, men även vänorganisationer i Albanien, Mexiko och Kirgizistan. Alicia López Åkerblom är inne på sitt andra år som ordförande för föreningen i Lund.

– Vi är sju tjejer som sitter i styrelsen och vi delar rätt lika på arbetet. Vi arbetar mycket allesammans. Det handlar om att hålla igång de grupper, tio idag, med läxhjälp samt andra aktiviteter, men även rekrytera volontärer och gruppledare. Se till att allting flyter på.

Vad är Tamams viktigaste uppdrag?
– Det är väl att skapa relationer mellan människor som annars inte hade mötts. Skapa mötesplatser och på så vis bryta ned fördomar som bland annat skapar rasism. Något som är viktigt framför allt bland barn och unga.

– Vi har till exempel verksamhet för nyanlända, som ibland har en större tröskel att kliva över för att komma in i samhället. Genom att låta dem umgås med barn födda i Sverige och våra volontärer så skapar vi mötesplatser.

Alicia López Åkerblom säger att en av de stora utmaningarna är att de inte alltid når de som kanske bäst skulle behöva delta – eftersom de inte lockas av verksamheten.

– Det kan handla om personer som själva har många fördomar. Det är ju ofta dem man allra helst skulle vilja påverka, men som är svårast att nå. De vi möter har ofta en positiv bild av Tamam och vår verksamhet.

Hur kommer ni i kontakt med dem som deltar i aktiviteterna?
– Vi har ett stort kontaktnät och de som redan deltagit sprider det vidare till kompisar. Men sedan har vi även en god relation till skolor, fritidsgårdar och kommunen. Det gäller inte minst med förberedelseklasserna och flyktingboenden för ensamkommande samt kommunens flyktingenhet.

Hur mycket av din fritid lägger du ned på Tamam?
– Väldigt mycket. Det är väl det jag gör på min fritid, säger Alicia López Åkerblom och skattar.

Vad känner du att du får tillbaka av att lägga ned så mycket av din tid på Tamam?
– Det jag får tillbaka är mötet med barnen ute i verksamheten. Det är extremt givande. Dels att hjälpa till med läxorna och dels ha den här personliga relationen med ungdomarna. Man lär sig väldigt mycket av dem och hur de har det. Men även att visa att man finns där för dem. Men självklart även inom organisationen, med alla volontärer man träffar med olika bakgrund, men med samma drivkraft att vilja ha ett antirasistiskt samhälle. Det är mötet med alla de här människorna som jag träffar, som gör att jag fortsätter.

Med blicken framåt. Vad hoppas du på under 2014?
– Jag hoppas att vi inför valet kan göra mer för att påverka. Hela organisationen Tamam har startat den diskussionen. Jag tycker att det är spännande om vi kan påverka mer än bara på en personlig nivå, speciellt nu när Sverigedemokraterna tar mycket plats – då vill man gärna möta det. Det ser jag som Tamams nästa steg. Att bedriva mer påverkansarbete. Synas och driva på för antirasism.

Vad skulle du säga till de som ännu inte är aktivt engagerade?
– Det är värt det. Det är absolut värt det. Det är bekvämt att sitta hemma och tycka saker och ting är fel, men det finns saker man kan göra åt det. Man kan vara med och påverka. Sedan är det såklart upp till var och en hur mycket man vill och kan göra. Men man får så mycket tillbaka. Och det behövs.

Ämnen i artikeln