Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Såväl Skaraborgs tingsrätt som Göta hovrätt dömde den före detta sverigedemokratiske riksdagspolitikern för grov förskingring till fängelse i ett år. 

Under några år överförde Anders Forsberg miljonbelopp från Sverigedemokraternas partidistrikt och lokalförening i Skaraborg till sitt eget företag som hade ekonomiska problem. Pengarna betalades senare tillbaka.

Anders Forsberg har medgett de faktiska omständigheterna men nekar till anklagelsen om grov förskingring och menar att det rör sig om trolöshet mot huvudman. 

Det juridiska ombudet skriver i överklagandet till Högsta domstolen att Forsberg vill frikännas från anklagelsen om grov förskingring och att fängelsestraffet ska ändras till en icke-frihetsberövande påföljd alternativt ett kortare fängelsestraff. 

Hovrättens dom meddelades den 1 mars i år.

Ämnen i artikeln