Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

BGF:s ordförande Anders Sundholm deltog 1981 i bildandet av Miljöpartiet och arbetar idag som partiets nämndeman i Svea hovrätt, vilket många miljöpartister upplever som besvärande. Under hösten har mp övervägt att utesluta Sundholm.

Föreningens ”chefsideolog” är bussföraren och vänsteraktivisten Jan Milld, författare till ett flertal småskrifter och merparten av artiklarna i föreningens tidskrift. Milld har tidigare varit ordförande för socialdemokratiska studentklubben på Stockholms universitet och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens Haningegrupp, samt redaktör för tidskrifterna Vapenvägraren och den facktidningen Hjulet.

© Expo 1995
(Expo nr 2 - 1995)

Ämnen i artikeln