Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Ett 50-tal personer samlades för att lyssna på bland andra EU- och demokrati ministern Birgitta Ohlsson och Romani Rose, chef för Documentation and Culture Center of German Sinti and Roma, Tyskland.

Kvällen inleddes med att kören Amé Sam Rom framförde romernas nationalsång – Gelem gelem. Därefter höll Eskil Frank, överintendent Forum för levande historia ett inledningstal. Birgitta Ohlsson höll ett tal om vikten av att minnas historien för att den inte ska återupprepas. Hon citerade även Elie Wiesel, överlevande från Förintelsen.

- En förstörelse - en förintelse som bara människan kan driva fram - den kan bara människan förhindra, sa ministern.

Det var i februari 1943 som det upprättades ett romskt "familjeläger" i koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau där uppemot 23 000 romer satt inlåsta, och där tyska läkare utförde experiment på dem. Natten mellan den 2 och 3 augusti 1944 stängdes lägret och de romer som fortfarande levde och var arbetsdugliga flyttades medan de som var kvar som mestadels bestod av äldre, sjuka och barn, gasades ihjäl. Det uppskattas att 3000 romer mördades och den natten har senare kallats för Zigenarnatten. Minst en halv miljon romer mördades i koncentrationsläger under andra världskriget.