Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Mohamed Omar säger att det i dagsläget inte finns så mycket att säga om konferensen eftersom den fortfarande är på planeringsstadiet. Men han berättar att bland annat den brittiska jazzmusikern Gilad Atzmon, som anser att judarna kontrollerar världen, och Israel Shamir är tilltänkta att medverka.

– Syftet är att väcka medvetandet om sionismens destruktiva inflytande i Sverige och världen. Meningen är att försöka aktivera människor att aktivt bekämpa sionismen. Vi kommer att uppmana människor till aktivism och hjälpa dem med råd och vägledning om hur man ska gå till väga för att bekämpa sionismen, säger Mohamed Omar.

Förintelseförnekare

Bakom den planerade kongressen står studiegruppen Aguéli, som av Omar beskrivs som "en grupp hängivna islamister baserade i Uppsala". Studiegruppen Aguéli har den senaste tiden anordnat en förläsningsserie där kända antisemiter och förintelseförnekare varit föredragshållare.

Ahmed Rami startade 1987 närradiostationen Radio Islam som på grund av sin hets mot judar snabbt drog till sig rättsväsendets intresse. 1989 dömdes han för hets mot folkgrupp till sex månaders fängelse. I dag är Radio Islam en hemsida. Vid studiegruppen Aguélis möte ska Rami ha talat om "Israels makt i Sverige", vilket även är titeln på den bok Rami gav ut 1989.

En annan som föreläst för gruppen är Lars Adelskogh som ska ha talat om "Förintelsemyten". Han är även författare till den "historierevisionistiska" boken "En tom säck kan inte stå". Senare planeras även ett möte där rubriken "yttrandefrihetsproblematiken rörande debatten om Förintelsen" ska avhandlas.

Mohamed Omar har på sin hemsida intervjuat en av dem han planerar ska delta på den kongressen, Israel Shamir. Även Shamir anser att Förintelsen är en bluff.

"Jag tycker att det är varje muslims och kristens plikt att förneka Förintelsen, att förkasta denna trosföreställning, precis som Abraham och Moses förkastade avgudarna.", säger Israel Shamir i intervjun.

"Jag kan för lite"

Mohamed Omar anser att det är viktigt att tala om Förintelsen, men vill inte att den planerade kongressen ska sammanblandas med Förintelseförnekelse.

– Det är viktigt att sprida att det finns en annan åsikt om Förintelsen, så att den inte ska kunna användas för att demonisera meningsmotståndare. Men nu är människor så hjärntvättade med Förintelsen så att det räcker om du säger att den här kongressen är Förintelseförnekande så kommer den framstå som ond i en majoritet av svenska folkets ögon, säger Mohamed Omar.

Men många av dem som sprider idéerna har ju även kopplingar till den ideologi som låg till grund för Förintelsen.
– Många har bara en sanningslidelse som forskare och akademiker. Det är inte alla som är kopplade till nazism. Men även de Förintelsetroende har ideologiska motiv. Många av dem är sionister, på samma sätt som det finns revisionister som är nazisympatisörer.

Men Hitlers politik mot judar?
– Jag kan för lite om det. Men det jag har läst och hört i skolan är att Hitler diskriminerade judar och det håller jag inte med om såklart.

Och mördade?
– Jag kan för lite för att uttala mig om det.

Men du vet väl vad den officiella historien säger och om du utgår från den. Menar du att den inte är korrekt och att judar inte mördades?
– Jag säger att jag inte vet. Men jag vill lära mig mer. Men man ska inte döda någon för att de tillhör en viss etnisk grupp. Det kan jag som muslim aldrig acceptera. Om det är så, att de gjort så i Tyskland, så är det fruktansvärt.

Tycker du inte att den etablerade forskningen ändå ganska tydligt har påvisat detta?
– Jag är inte tillräckligt insatt. Jag är inte historiker.

Du säger att du inte är insatt, inte är historiker. Men det är ju uppenbart en fråga som du tycker är viktig eftersom du lyfter upp den.
– Den är väldigt viktig, eftersom den har stor politisk betydelse. Förintelsen används för att undertrycka kritik mot sionismen, som du gör nu till exempel. Du styr ju in samtalet på Förintelsen för att på det sättet kompromettera mig. Du vill att den här kongressen ska framställas som "förintelseförnekarna".

"Revisionismen på frammarsch"

Enligt Omar är den etablerade historieskrivning över vad som hände under Förintelsen ett sätt att sätta munkavle på kritiker.

– Det är därför det är så viktigt att sprida att det finns en annan åsikt om Förintelsen, så att den inte ska kunna användas på det här sättet. För att demonisera meningsmotståndare. Nu är människor så hjärntvättade med Förintelsen så att det räcker om du säger att den här kongressen är förintelseförnekande så kommer den framstå som ond i majoriteten av svenska folkens ögon, säger Mohamed Omar.

Samtidigt som Omar säger sig sakna kunskap om Hitlerregimens mördande av judar, så medger han att den så kallade historierevisionismen är strategiskt viktig.

– Om vi sprider revisionismens åsikter till så många som möjligt då kommer färre att reagera på det sättet och vi ha större möjligheter att sprida våra åsikter. Jag ser det som en strategisk sak för att öppna upp debatten. Som jag ser det så är revisionismen på frammarsch i hela världen.

Anders Dalsbro